1. HABERLER

  2. POLİTİKA

  3. 61. HÜKÜMETİN PROGRAMI TBMM'DE
61. HÜKÜMETİN PROGRAMI TBMMDE

61. HÜKÜMETİN PROGRAMI TBMM'DE

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için adil bir intibak sistemini kademeli olarak hayata geçireceklerini söyledi.

A+A-

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için adil bir intibak sistemini kademeli olarak hayata geçireceklerini söyledi. 
     61. Hükümetin Programını TBMM Genel Kuruluna sunan Erdoğan, iktidarları süresince kültürü, devletin yanı sıra bütün milletin ortam faaliyet alanı olarak gördüklerini ve özel kültür oluşum ve faaliyetlerine büyük destekler verdiklerini anlattı. 
     Erdoğan, ''İktidarımız döneminde tarihi vakıflarımız ve vakıf eserlerimizi yaşatmak yolunda dev adımlar attık. Onarılan eser sayısını 9 yıl içinde 70 kat arttırdık. Önümüzdeki dönemde doğal, kentsel ve tarihi SİT niteliği taşıyan alanlar ile kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıyan yapı ve anıtların tespit ve tescil çalışmalarına devam edilecek, envanterler dijital ortamda aktarılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak'' dedi. 
     Özel sanat kurumlarına, sanat ve kültür ile ilgilenen sivil toplum kuruluşlarına verilen desteklerin artarak devam edeceğini ifade eden Erdoğan, ''Tarihimizin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurlarımız belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülecek'' diye konuştu. 
     Erdoğan, vakıf mirasının korunması ve yaşatılması, vakıf anlayışının geliştirilmesi ve yarının teminatı olan gençlere bu anlayışın kazandırılması için büyük gayret ve özveri içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 
     
     -SAĞLIK HİZMETLERİ- 
     
     Başbakan Erdoğan, hayata geçirdikleri ''Sağlıkta Dönüşüm Programı' ile sağlık alanında pek çok yapısal düzenlemeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Daha kaliteli, daha adil ve daha kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunma yolunda hayal edilemeyen başarılar elde ettik'' dedi. 
     Sağlık çalışanlarının çalışma ve işyeri güvenliği şartlarını iyileştirdiklerini, gelirlerini artırdıklarını belirten Erdoğan, gelecek dönemde de iyileştirmelerin devam edeceğini vurguladı. 
     İlaçta KDV oranını düşürdüklerine, ilaç fiyatlarında önemli düşüş sağladıklarına işaret eden Erdoğan, modern sağlık anlayışının temel unsurları arasında yer alan ''Aile Hekimliği'' uygulamasına geçtiklerini anlattı. Hastaneleri tek çatı altında topladıklarını, vatandaşların sağlık sigortalarıyla bütün sağlık kuruluşlarından hizmet alımını sağladıklarını belirten Erdoğan, sağlık personeli sayısının arttığını, 2002 yılında 161 bin olan hasta yatağı sayısının 2010'da 201 bine yükselttiklerini söyledi. 
     Koruyucu sağlık hizmetleri bütçesinin yaklaşık 7 kat arttığına dikkati çeken Erdoğan, evde sağlık bakımı uygulamasından bugüne kadar 60 bin kişiye ulaşıldığını, 2012 yılında bu hizmeti ihtiyacı olanların tamamına ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi. 
     Erdoğan, 2002 yılında 618 olan tam donanımlı 112 ambulans sayısını 2 bin 547'e çıkarıklarını, ulaşımda güçlük çekilen bölgelerde 194 kar paletli ambulansı hizmete sunduklarını anlatan Erdoğan, ''Bu gelişmelerle 112 Acil Hizmeti sadece şehirlerde değil, köylerde de yaygın olarak verilen hizmet niteliği kazanmıştır. Hava ambulansı sistemini 2008 yılında faaliyete geçirdik. 2011 Temmuz itibarıyla ülke genelinde hizmet verecek şekilde 19 ambulans helikopterimiz ve 2 ambulans uçağımız mevcuttur. Hava ambulans sistemiyle bugüne kadar 10 bine yakın hasta ve yaralı taşıdık. 2011 yılı içinde 3 uçağı daha filomuza dahil ediyoruz'' dedi. 
     Başbakan Erdoğan, sağlık hizmetlerinde vatandaşların memnuniyet oranının yüzde 39'dan yüzde 73'e ulaştığını söyledi. 
     Bugün 120 bin olan doktor sayısını 2015'te 130 bine, halen 163 bin olan ebe ve hemşire sayısını ise 238 bine çıkaracaklarını belirten Erdoğan, 2015 yılında nitelikli yatak oranını yüzde 45'e yükselteceklerini, aile hekimi başına ortalama 3 bin 200 nüfusun düştüğü bir yapıyı gerçekleştireceklerini söyledi. 
     
     -SOSYAL GÜVENLİK- 
     
     Erdoğan, sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi için yaptıkları düzenlemeler sonucunda nüfusun yüzde 83'ünün sosyal güvenlik kapsamına alındığını hatırlatarak, ''Yeşil kartlı vatandaşlarımızı dahil ettiğimizde sağlık hizmetlerinden yararlanan nüfusumuzun oranı ise yüzde 96'ya ulaşmıştır' dedi. 
     İmkanları zorlayarak emeklilerin maaşlarında ciddi artışlar sağladıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: 
     ''2002-2011 yılı Ocak döneminde en düşük emekli maaşlarını; çiftçi emeklimiz için yüzde 619 artırarak 65 liradan 473 liraya, esnaf emeklimiz için yüzde 326 artırarak 149 liradan 634 liraya, işçi emeklimiz için yüzde 204 artırarak 257 liradan 782 liraya, memur emeklimiz için yüzde 149 artırarak 377 liradan 936 liraya çıkarttık. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin zenginleşen Türkiye'nin yeni imkanlarından , milli gelirden daha fazla pay almalarını sağlamaya devam edeceğiz. Emeklilerimiz için adil bir intibak sistemini kademeli olarak hayata geçireceğiz. Yeni dönemde tüm vatandaşlarımızın sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası kapsamına alınması temel hedefimizdir. Çalışanların emekli olduklarında oluşabilecek gelir kayıplarını en aza indirmek amacıyla tamamlayıcı emeklilik sistemlerini çeşitlendirerek geliştireceğiz.'' 
     
     -SOSYAL YARDIMLAR- 
     
     Erdoğan, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve verimli hizmet sunmak amacıyla sosyal yardım ve hizmet alanında bütün kurum ve kuruluşların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adı altında birleştirerek tek çatı altında topladıklarını belirterek, böyleci ülkedeki tüm sosyal yardım ve hizmetlerin tek elden ve etkin şekilde yürütülmesini sağlayacaklarını anlattı. 
     ''Bizim diğer toplumlardan en büyük fark ve üstünlüklerimizden biri sağlım aile yapısına sahip olmamızdır. Önümüzdeki dönemde ailenin korunması ve güçlendirilmesi, sosyal politikalarımızın merkezinde olacaktır'' diyen Erdoğan, 2010 yılında yaklaşık 10 milyon vatandaşa ulaştıklarını, iktidarları döneminde toplam 60,5 milyar liralık sosyal yardım harcaması yaptıklarını söyledi. 
     Erdoğan, yoksul vatandaşları sosyal yardımlarla desteklerken onların iş bulmalarını ve üretken bireyler olmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, ''Sosyal Yardım Sistemlinin İstihdamı ile Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı'' çerçevesinde sosyal yardım başvurusunda bulunan veya sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki vatandaşların İŞKUR'a kayıtlarını yaptıklarını kaydetti. 
     İŞKUR'un yoksul vatandaşlarla özel olarak ilgilenmeye, onlara yönelik özel mesleki eğitim programları geliştirmeye, iş bulmalarını kolaylaştırmak için rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermeye başladığını ifade eden Erdoğan, ''İktidarlarımız döneminde uyguladığımız sosyal politikalar sonucunda ülkemizdeki yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımının düzeltilmesi konusunda önemli mesafeler katettik'' dedi. 
     Erdoğan, 2002 yılında kişi başına aylık 30 doların altında gelire sahip 136 bin kişi bulunurken 2009 yılında 30 doların altında gelire sahip nüfus kalmadığına işaret ederek, aylık 65 doların altında gelirle yaşayan nüfusun ise 2002 yılında 2,1 milyon iken 2009 yılında bu sayının 159 bin kişiye düştüğünü söyledi. 
     Başbakan Erdoğan, 129 doların altında gelirle yaşamak zorunda kalan vatandaşın toplam nüfus içindeki sayısının 2002 yılında 20 milyon iken, 2009 yılında ise bunun 3 milyona indiğini ifade etti. Erdoğan, ''2015 yılına kadar aylık 65 doların altında bir gelirle yaşamak zorunda kalan vatandaşımız kalmayacaktır. 2023 yılı için temel hedefimiz, mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmaktır'' diye konuştu. 
     
     -YOKSULLUKLA MÜCADELE- 
     
     Hükümet olarak yoksullukla mücadelede önemli bir başarı ve tecrübe birikimi oluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu: 
     ''Bu alanda tecrübelerimizi dikkate alarak yeni bir dönemi başlatıyoruz. Yeni dönemde oluşturduğumuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu önemli misyonu üstlenecektir. Birçok kurumun birbirinden bağımsız bir şekilde sunduğu hizmetler yeni bakanlığımızın çatısı altında bütünleştirilmiştir. Yen dönemde sosyal devlet, gündelik hayatımızda daha hissedilir hale gelecektir. 
     Önümüzdeki dönemde sosyal yardımlar, sosyal hizmetlerle eşzamanlı bizimde uygulanacaktır. Örneğin, engellisi olan bir aile sosyal yardım verilirken, ailenin başvurusuna gerek kalmadan o ailedeki engelliye de gerekli rehabilitasyon hizmeti verilecek. Sosyal yardımlarda ailenin durumu esas olacaktır. Her aileye aynı tür ve aynı miktarda yardım yapmak yerine, o ailedeki kişi sayısı, kişilerin yaşları, sağlık ve özürlülük durumları dikkate alınacak. Ailede çalışabilecek durumda olan ama çalışmayan kişiler varsa işgücü piyasasına yönlendirilecektir. Kayıtlı çalışan kişiler de yoksul durumuna düşerse, sosyal yardımlarla destekleyeceğiz. '' 
     Sosyal Konut Projesi ile yoksullara teslim edilmek üzere ilk aşamada 50 bin olmak üzere toplam 100 bin konut yapılacağını belirten Erdoğan, bu konutları ayda 100 lira taksitle verecekleri, ayrıca yeni evlenecek yoksul çiftlere 20 yıl geri ödemeli, çeyizi içinde konut edinmelerini sağlayacaklarını söyledi. 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.