1. HABERLER

  2. GÜNCEL HAYAT

  3. Ev sahipleri bu habere dikkat!
Ev sahipleri bu habere dikkat!

Ev sahipleri bu habere dikkat!

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

A+A-
Zorunlu Deprem Sigortası Sigortasının genel şartları belirlendi.

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olacak.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınacak.

SİGORTA KAPSAMI DIŞINDA KALAN BİNALAR

''Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar, mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar'' bu sigortanın kapsamı dışında kalacak.

Öte yandan şu durumlar ise sigorta teminatının dışında sayılacak:

-Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,

-Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,

-Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,

-Manevi tazminat talepleri,

-Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,

- Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

SİGORTA BEDELİNİN TESPİTİ

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan ''Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı''nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt veya yaklaşık yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınacak.

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen azami teminat tutarından çok olamayacak.

Sigorta bedeli, sigortalanan meskenin yeniden yapım maliyetini aşarsa, sigortanın bu bedeli aşan kısmı geçersiz olacak. Sigorta süresi içinde durumdan haberdar olan Kurum, sigorta bedelini indirir ve cari yıla ait fazla alınan primi sigorta ettirene gün esası üzerinden iade edecek.

Her bir hasarda, sigorta bedelinin yüzde 2'si oranında tenzili muafiyet uygulanacak. DASK hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumlu olacak. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönemde meydana gelen bütün hasarlar bir hasar sayılacak.

Sigorta sözleşmesinin süresi bir yıl olacak.

HASAR VE TAZMİNAT

Sigorta ettiren ya da sigortalı, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 işgünü içinde DASK'a veya Kurum nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmak, DASK'ın isteği üzerine zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin kuruma vermek, ve zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi, kuruma makul ve uygun bir süre içinde sağlamakla yükümlü olacak.

Sözleşme ile sigorta edilmiş binalarda meydana gelen zararın nedeni, niteliği ve miktarı DASK'ın veya yetkili kıldığı kimselerin belirlemelerine göre taraflar arasında yapılacak anlaşmayla tespit edilecek.

Taraflar zarar miktarında anlaşamadıkları takdirde, zarar miktarının tayini, hakem-bilirkişilerce aşağıdaki esaslara uyulmak suretiyle saptanacak ve DASK'tan tazminat talep edilmesi veya DASK;ın dava edilmesi halinde zarar miktarıyla ilgili hakem-bilirkişi raporu tazminatın saptanmasına esas teşkil edecek.

SİGORTA PRİMİ VERGİ, RESİM VE HARÇTAN MUAF OLACAK

Sigorta tazminatının hesabında, tam veya kısmi hasar olmasına bakılmaksızın, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, benzer yapı özellikleri göz önünde bulundurularak, binanın piyasa rayiçlerine göre hesaplanan yeniden yapım maliyeti esas alınacak.

Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra DASK, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorunda olacak.

Sigorta primi her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak.

Sigorta primi, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenecek.

 Bununla birlikte, prim tutarının, taksitler Kuruma yansıtılmamak koşuluyla kredi kartı ile veya başka şekilde finansal kuruluşlarca taksitlendirilmesi de mümkün olacak. Her durumda, sigorta priminin tamamı veya ilk taksiti poliçenin teslimine rağmen ödenmemiş ise DASK'ın sorumluluğu başlamayacak. Sigorta primi alacakları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.

Aynı bina/bağımsız bölüm için birden çok Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılamayacak.

Sigorta ettirenin bildirimleri, DASK adına sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine yazılı olarak yapılacak.

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki yılda zaman aşımına uğrayacak.

Söz konusu genel şartlar 16 Mayıs 2011 tarihinde yürürlüğe girecek
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.