1. YAZARLAR

  2. Rahime Kongur

  3. Hak Yolu İnceden İnce
Rahime Kongur

Rahime Kongur

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Hak Yolu İnceden İnce

A+A-

Allah Teâlâ buyuruyor: “Artık ey mü’minler, bundan sonra Yahudilerin size inanacaklarını mı umarsınız? Hâlbuki onlardan (hahamlık eden) bir zümre vardır ki, Allah’ın kelâmını dinlerlerdi de onu anladıkları halde bile bile tahrif ve tağyir ederlerdi. Yahudi münafıklar iman edenlere rastladıkları zaman “Biz de iman ettik” derler. Birbiriyle baş başa kaldıkları zaman ise: “Allah’ın size açtığı şeyleri (Rasûlullah’ın sıfatlarına dair Tevrat’ta öğrettiklerini) mü’minler Rabbiniz katında size karşı hüccet olarak getirsinler diye mi onlara söyleyip duruyorsunuz? Bunu da mı akıl edemiyorsunuz?” derler. Acaba onlar bilmiyorlar mı ki, gizledikleri ve açıkladıkları her şeyi Allah bilir. Onların içinde bir kısım ümmîler de vardır ki, kitabı (Tevrat’ı) bilmezler. Bütün bildikleri yalnız reislerinin telkin ettiği bir sürü kuruntu ve yalandan başka bir şey değildir. Evet, başka değil onlar ancak boş zanlarda dolaşıyorlar. Artık kitabı (Tevrat’ı) elleriyle yalan yanlış yazıp da, sonra onu az bir baha ile satabilmek için “Bu Allah katındandır!” diyenlerin vay hâline! Vay elleriyle yazdıklarından başlarına geleceklere! Vay şu kazanmakta oldukları günah yüzünden onların hâline! (Peygamber onları Allah’ın azabıyla korkuttuğu zaman: “Atâlarımızın buzağıya taptıkları) sayılı günlerden başka bize kat’ıyyen ateş dokunmayacak” dediler. Söyle onlara Habibim, bu hususta Allah katından bir ahit mi elde ettiniz? Yani bu hususta Allah’tan söz mü aldınız? Şayet almış iseniz Allah hiç bir zaman sözünden caymaz. Yoksa bilmediğiniz şeyleri Allah’a iftira mı atıyorsunuz? Evet, iftira attığınızda hiç şüphe yok. Kim bir kötülük kazanır da suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa onlar cehennem yâranıdırlar. Ve onlar orada bir daha çıkmamak üzere kalıcıdırlar. İman edip salih amellerde ve hareketlerde bulunanlara gelince, onlar da cennet yâranıdırlar. Onlar da orada ebediyen kalıcıdırlar.» (Bakara suresi, 75-82)

***

Resulü-i Ekrem -Sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, ahir zamanda ümmetinin başına geleceklerini gördüğünden ümmetini şiddetle uyarmış ve: “Şunu biliniz ki, sizden evvelkiler yetmiş iki fırkaya ayrıldılar. Bu ümmet de yetmiş üç fırkaya ayrılacak. Hepsi ateşte, biri necattadır” buyurmuştur. Necatta olanların kimler olduğu sorulunca: “Benim ve ashabımın yolu üzere olanlar” buyurmuştur. Evliyadan ve erbabı-ı kulûbdan zannedilen ve sofiyyeden kabul edilen nice kimseler vardır ki, Cenab-ı Hakka teveccühlerinde asla sadık değillerdir. Kalpleri ehli-i gaflete meyleder, içten içe onların çirkin ef’âline can atarlar. Nefsani hazlarını tatmin edecek davetlere muhatap oldukları zaman koşa koşa giderler. Hakkın davetine de kerhen ve bize kâfir demesinler diye icabet ederler. Bunların hak yolunda ihlâs ve sadakaları yoktur. Cahilliklerine bakmayıp elleriyle yazdıkça yazarlar, bunlar da haktandır derler, kendileri hidayetten çok uzak bir dalâlete düşmüşler, nicelerini de dalâlete sürüklemektedirler. Hak yolunun yolcusu, Hakka vasıl olmak için Hak neyi emretmişse ona sımsıkı sarılmalı, zahirî hallere aldanmamalı, nefsinin hilelerine ve bu gibi cahillerin sözlerine kanmamalı, her an uyanık ve dikkatli bulunmalıdır. Hak yolu inceden ince, dikten diktir. İnsanların en cahili, nefsinin sıfatlarını gördüğü bildiği halde vaktini boşa harcayıp onları ıslah ederek Hakka vasıl olmaya çalışmayandır.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar