1. YAZARLAR

  2. Turan Aydın

  3. Hz. Hüseyin’in Şehadeti
Turan Aydın

Turan Aydın

Köşe Yazarı
Yazarın Tüm Yazıları >

Hz. Hüseyin’in Şehadeti

A+A-

Kur'an ve sünnette; Hz. Adem’den beri hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edeceği yer almaktadır. Yer: Irak –Kerbelâ. Tarih: Hicri 61 - Muharrem ayının 10. Cuma günü.

Hz. Hasan efendimiz Müslümanlar içerisinde tefrika oluşmasın, kan dökülmesin diye hilâfet hakkından feragat etmişti. Bu feragatin ardından halifeliği Muaviye almıştı, daha hayattayken, oğlu Yezid’i kendinden sonra halife yapmak için biat toplamıştır. Muaviye’nin kendinden sonra oğlunu halife yapmak istemesini önünde en büyük engel Hz. Hasan idi. Çünkü anlaşmada hilafet iade edilecekti. Muaviye bunu yapmamış, anlaşmayı bozmuştu, Hz. Hasan’ın evin içinden ailesi/eşini kullanarak zehirletmiş, ortadan kaldırmıştı. Hasan Efendimiz zehirlenerek şehit edilmiş, oğlu Yezid'e hilafet yolu açılmıştı.

Muaviye’nin ölümünden sonra Şam’da halifeliğini ilân eden Yezid, süratle Mısır, Kufe, Basra, Mekke ve Medine’deki valilere mektuplar göndererek kendisine biat etmelerini istemiş. hedefi Hz. Hüseyin’in biatını almak ve karşısında duran en büyük engeli ortadan kaldırmaktı. Yezid’in biat haberini işiten Hz. Hüseyin tedbir amacıyla Medine’den Mekke’ye gitti, orada gelen hacılara üç ay ve üzeri kalarak, Yezid'e niye biat etmediğini, biat edilmeyeceğini anlattı ki hacılar da gitsinler memleketlerinde ahaliye anlatsınlar.

Hz. Hüseyin Mekke’deyken Kufe’deki Müslümanlar kendisine biat edeceklerini bildiren bir haber yolladılar. Bu haberi alan İmam Hüseyin ailesi ve akrabalarından oluşan bir kafile ile Kufe’ye doğru yola çıktı. Bu sırada Kufe’ye önceden gönderilen Müslim bin Akil burada İmam Hüseyin adına 18 bin kişinin biatını almıştı, Bu haberi alan Yezid, Hz. Hüseyin’in üzerine 30 bin kişiden oluşan bir ordu gönderdi. Bu ordunun kumandanı Ubeydullah bin Ziyat’tı. Bir süre sonra İmam Hüseyin ve ailesinin bulunduğu kampın su ve yiyecek yolları kesildi. Peygamber evlâtlarına bir damla suyu ve bir lokma yiyeceği çok gören zalimler zulmü daha arttırdılar.

Hz. Hüseyin ve yanındaki yiğitler, cesurca birebir savaşarak Yezid’in askerlerini kılıçtan geçirerek morallerini bozmuşlardı. Savaşın kendi aleyhine döndüğünü gören ordu komutanı askerlere hücum emri verdi. Bu hücumun sonunda İmam Hüseyin’in kafilesinden tam 72 can şehadet şerbetini içti. Hz. Hüseyin’in kafilesinden hayatta kalanlar zincirlere vurularak Şam’a Yezid’in sarayına getirildi. Bu sırada Hz. Hüseyin’in kız kardeşi Hz. Zeynep, yaptığı zulmün kendisine felâket getireceğini Yezid’in o nursuz yüzüne haykırdı. İmam Hüseyin’in davasının haklı olduğunu, Yezid’in fasık ve Ehl-i Beyt düşmanı biri olduğunu herkese anlattı. Korkak ve zavallı Yezid, cesur yürekli Hz. Zeynep’ten korkarak onları serbest bıraktı.

Kerbelâ katliâmı-kıyamı; tarihlere, cesurlarla korkakların savaşı olarak geçmiştir. Kerbelâ demek, bir tarafta  hayatını İslâm, İman ve Cihat yolunda geçiren İmam Hüseyin diğer tarafta hayatını İslam ve ehlibeyt düşmanlığı fitne, yalan ve ihanet yolunda geçiren zalim Yezid’in mücadelesi demektir. İmam Hüseyin, haklı dâvâsı için zalime boyun eğmedi. Dedesi Hz. Muhammed, babası Hz. Ali, annesi Hz. Fatıma ve ağabeyi Hz. Hasan gibi her zaman dik ve onurlu durdu. İslâm, iman ve cihat şuuruyla zalim bir yönetime baş kaldırdı ve şehadet şerbetini içerek Cennette gençlerin efendisi oldu.

Aşure demek, hayat okyanusunda denizler yaratan susuzluktur. Aşure namaz kılanların yüz akı, Müslümanların onurudur. Aşure Kabe'nin esası, kıblenin temeli, ümmetin direği, Kur’an'ın hayatı, namazın ruhu, haccın bekası, Safa ve Merve'nin ihlası, Meşar ve Mina'nın can damarıdır. Aşure, İslam'ın insanlığa ve tarihe hediyesidir. (Ehlader-Kültür Araştırma Kerbela Ansiklopedisinden alınmıştır. Ayrıca Yeni Asya gazetesi-Adil SÖYLEMEZ'in yazısı)

Namazda daim ve kaim olan Müslümanlar bilirler ki her kılınan namazın son oturuşunda her oturuşta Tahhiyyattan sonra Peygamberimiz (SAV) efendimize salat-ü selam okumak sünnet olup aile efradına, ehlibeytine de okunmuş olmaktadır. Mana ve mealen: "Ey Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve aile efradına rahmet et" bu dua beş vakit namazda günde kırk defa, Müslümanların mezhepleri ne olursa olsun namaz kılan herkes bir ömür boyu Hz. Peygamber ve ehlibeytine salat-ü selam okuyarak dua etmektedir.

Hoşça kalın, dostça kalın, Allah’a (CC) emanet olunuz.

 

       

                                                                                                                          

Önceki ve Sonraki Yazılar