1. YAZARLAR

  2. Rahime Kongur

  3. İslam’da Güleryüz
Rahime Kongur

Rahime Kongur

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

İslam’da Güleryüz

A+A-

Abdullah es-Sâlimî’ye “Allah dostları diğer insanlardan nasıl ayırt edilir?” diye sordular.

Şu cevabı verdi: “Tatlı dil, güleryüz, güzel ahlâk, cömertlik, az itiraz, özürleri kabul etmek ve bütün yaratılmışlara kemâl-i şefkatle muamele etmek.” (Rûhu’l-Beyân, Erkam Yay. c. 5. s. 34.)

Bu gün Abdullah es-Sâlimî’nin bir cümlede özetlediği evliya ahlâkını kuşanmaya ne kadar ihtiyacımız var. Özveriye dayalı hasletlerin toplumda yaygınlaşmasına ne kadar da muhtacız. Merhum Mûsâ Topbaş Hazretleri’nin dediği gibi “Müseccel Allah düşmanlarından başka herkesi sevdim” diyebilmeye ne çok ihtiyaç var. Kur’an ve sünnetten süzülerek özümsenen müsamahakâr ahlâkı kuşanmaya, dilimizi tatlandırmaya, yüzümüze mütebessim kılmaya; kırıp dökmeden kuşatıcı olmaya ne çok ihtiyacımız var.

***

Hiç kimseye hor bakma

İncitme, gönül yıkma

Sen nefsine yan çıkma

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler”diyen İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hoşgörüsünü hayata taşımaya ne kadar da muhtacız. Nitekim o, kıymetli eseri Mârifetnâme’nin hâtimesini yukarıda belirtilen ihtiyaçların giderilmesine tahsis etmiş; insânî münasebetleri olması gereken ideal kıvama taşıyacak kıymetli öğütlerle nihayetlendirmiştir. Câlib-i dikkattir; Hâtime’de bahsi geçen bölümün adı; ‘cümle halk ile hüsn-i hulk ile muamele’dir. Yani “Bütün yaratılmışlara şefkat ve merhametle davranma, insanlarla güzel geçinme, lütufla ve yumuşak sözlerle konuşmanın önemi” şeklinde günümüz Türkçesine aktarılan başlığın açılımı; kişinin en başta yaratıcısı olan Yüce Mevlâ ile olmak üzere bütün insanlarla, eşya ile ve kendisiyle barışık olması demektir. İman ve itikada taalluk eden konular hariç olmak üzere talî meselelerde en geçimsiz karakterlerle bile kavgasız nizasız ilişkileri sürdürebilmek demektir.

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar