1. HABERLER

  2. ÜÇÜNCÜ SAYFA

  3. Konya'da 'KOP Başkanlığı' kurulacak
Konyada KOP Başkanlığı kurulacak

Konya'da 'KOP Başkanlığı' kurulacak

Başbakan Erdoğan yeni kabine yapısıyla ilgili yaptığı açıklamada, Konya Ovası Projesi'nin yeni kurulacak Kalkınma Bakanlığı'na bağlı olacağını söyledi. Erdoğan, KOP için Konya'da başkanlık kuracaklarını kaydetti.

A+A-

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine yapısının, 12 Haziran sonrası kurulacak yeni hükümetin, yeni Bakanlar Kurulu'nun yapısı olacağını belirterek, Mevcut bakanlıklarımız, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerini sürdürecekler" dedi. 

Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine yapısı hakkında bilgi verdi. Başbakan Erdoğan, yeni bakanlıkların kurulmasına, bakanlıkların birleştirilmesine, devlet bakanlıklarının azaltılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandığını bildirdi. 

YENİ BAKANLIKLARIN HİZMET BİRİMLERİ 
Yeni bakanlıkların görevleri ve hizmet birimlerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, yeni oluşturulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili şunları kaydetti:
"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız; kadın, aile, çocuk, yaşlı ve engellilerin sorunlarıyla ilgilenecek. Ayrıca bu bakanlığımız, şehit yakınlarından da doğrudan sorumlu olacak. Bu yeni bakanlığın önemli hizmet birimleri şunlar olacak: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Bu bakanlık bünyesinde, şehit yakınları ve gazilerimizin sorunlarıyla daha
yakından ilgilenmek amacıyla, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı kuruyoruz. Tabii, şimdi soracaksınız SHÇEK ne oluyor? SHÇEK'i artık merkezi yönetimin uhdesiden alıyoruz. Onu İl Özel İdarelerine devrediyoruz. Çünkü Ankara'dan SHÇEK'in idare edilmesi olayı istenilen hızda ve verimlikte olamıyor. Ama bunları İl Özel İdarelerine devrettiğimizde, daha yakından takibi, eksikliklerinin giderilmesi, oralardaki restorasyondu, şuydu buydu, bütün bunların yapılması bunların İl Özel İdareleri tarafından
yapılacağı kanaatine vardık."

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Başbakan Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanlığı'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmaları koordine edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu bakanlığımızın önemli hizmet birimleri de şunlar: Siyasi İşler Başkanlığı, Katılım Politikası Başkanlığı, Sektörel Politikalar Başkanlığı, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi politikalar Başkanlığı, Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı, Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı, Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı, Mali İşbirliği Başkanlığı, Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı, Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı, Çeviri ve Eşgüdüm Başkanlığı."

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Başbakan Erdoğan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, mevcut Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın görevlerine ek olarak, bilim ve teknoloji politikalarını da takip edeceğini kaydetti. Erdoğan, "Bu bakanlığımızın bazı hizmet birimleri de şunlar: Sanayi Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü" diye konuştu. 

ÇEVRE, ORMAN VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Başbakan Erdoğan, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı'nın da imar, çevre, yapı konularından sorumlu olacağını belirterek, "Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel stratejileri belirleyecek. Ormanlarımız ve su kaynaklarımız da bu bakanlığın sorumluluk alanında olacak. Hizmet birimleri şu şekilde oluşacak: İmar ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü" dedi.

EKONOMİ BAKANLIĞI
Başbakan Erdoğan, yeni ihdas edilecek Ekonomi Bakanlığı'nın da, Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmede güçlü bir kurum olarak görev yapacağını belirterek, "Zira 36 milyar dolardan ihracatı aldık şu anda son geldiğimiz noktada 123 milyar dolar gibi görünüyor. Temennimiz odur ki, süratle 2008 yılının üstüne çıkalım ve 500 milyar dolar hedefine de ulaşalım" dedi. 
Erdoğan, Dış Ticaretten Sorumlu Bakanlığın yerini alan bu bakanlığın, dış ticaret, yatırım teşvikleri, yabancı ülkelerle ekonomik ilişkiler gibi alanlardan sorumlu olacağını belirterek, "Bu bakanlığımızın birimleri de şunlar: İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel
Müdürlüğü. Tabii ki ağırlıklı olarak Dış Ticaret Müsteşarlığının şu ana kadar neyse çerçevesi, bu çerçevede bu çalışmalar yürütülmüş olacak" diye konuştu. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yeni bakanlıklardan biri olan Gençlik ve Spor Bakanlığı olduğunu belirten Erdoğan, "Bugüne kadar gençlik ve spor bir genel müdürlüktü. Ama akla gelen şey sadece futbol, basketbol bunun dışında herhangi bir şey yoktu. Tabi güreş, çeşitli alanlarda, tekvandoydu karateydi, atletizmdi. Bütün bunlar içinde var ama gençlik bu değil. Olayı çok daha geniş ele almamız gerekiyor. Onun için Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü diye bir birim oluşturuyoruz. Proje Ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü oluşturuyoruz. Bir de
Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı kuruyoruz" dedi. 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Başbakan Erdoğan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın yerini artık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın alacağını belirterek, "Bu bakanlık, ayrıca gıda üretimi ve güvenliği, kırsal kalkınma, su kaynakları gibi konulardan da sorumlu olacak. Bu yeni bakanlığımızın bazı hizmet birimleri şu şekilde olacak: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü" dedi.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Erdoğan, yeni oluşturulacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, gümrük politikalarının yanı sıra, iç ticaret hizmetlerine ilişkin görevleri yerine getireceğini belirterek, "Hizmet birimleri şu şekilde olacak: gümrükler genel müdürlüğü, gümrükler muhafaza genel müdürlüğü, iç ticaret genel müdürlüğü, risk yönetimi ve kontrol genel müdürlüğü, tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü, esnaf ve sanatkarlar genel müdürlüğü, kooperatifçilik genel müdürlüğü" dedi.

KALKINMA BAKANLIĞI
Başbakan Erdoğan, Kalkınma Bakanlığı ile ilgili olarak da şunları kaydetti:
"Bu bakanlık, sektörel ve bölgesel gelişme planlarını yapacak; orta vadeli program, yıllık program, eylem planları hazırlayacak. İktisadi, sosyal ve kültürel politikaların belirlenmesinde hükümete bu bakanlık müşavirlik yapacak. Birimleri de şu şekilde olacak: Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Bölgesel Gelişme ve
Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü."
Erdoğan, bu bakanlığa GAP, DAP ve KOP'un ilave edildiğini de belirterek, "Güneydoğu Anadolu Projesi, yani GAP, bu bakanlığımıza bağlı olacak. GAP gibi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) veKonya Ovası Projesi (KOP) de bu bakanlığımıza bağlı. Ayrıca, DAP için Arzurum'da; KOP için de Konya'da başkanlık kuruyoruz. GAP'ın başkanlığı zaten Şanlıurfa'da kurulmuştu. Evet, özetle, yeni bakanlıklarımızın görevleri ve hizmet birimleri bu şekilde olacak. Tekrar ediyorum: bu yeni yapı, 12 Haziran sonrası kurulacak yeni
hükümetin, yeni bakanlar kurulu'nun yapısı olacak. Mevcut bakanlık ve bakanlıklarımız, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerini sürdürecekler. Türkiye'nin kalkınmasına, yeni vizyonuna, 2023 hedeflerine önemli katkı sağlayacak bu yeni yapılanmanın, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.