1. YAZARLAR

  2. Turan Aydın

  3. Küresel Fısk Düzeni ve Şımaran Fasıklar
Turan Aydın

Turan Aydın

Köşe Yazarı
Yazarın Tüm Yazıları >

Küresel Fısk Düzeni ve Şımaran Fasıklar

A+A-

Fısk ve fasıklık konusunda yazılmış hikmetli ve ilmi bir makale olması, bu konunun fert olarak muhatabı mıyız değil miyiz? Acizane önemine binaen aşağıya alıntıladığım yazının okunmasını arzu ediyorum. Buyurun okuyalım:

***

İsmail Hakkı Akkiraz

Bismillahirrahmanirrahim. Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah’a hamd, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. İnsan ve milletler, Allah’ın yaratmış olduğu fıtrata başkaldırır meydan okurlarsa, bu durum yeryüzünü yaşanmaz hale getirir. Bu meydan okumanın tarihte insan ve milletlere hiçbir faydası olmamış bu günde olmuyor. Küresel fısk düzeni dedik. Nedir fısk? Fısk; adil düzenden, kapitalizmin faizci zulüm düzenine sapmaktır. Fısk; Allah’ı tevhit etmekten, bildirdiği hak ve adalet esaslarına bağlılıktan çıkmaktır. Fasık ise; kâfir veya mümin olsun kötülük ve zulüm düzenine sapan herkestir. Fasık olan bir mümine dindar, takva sahibi, muhlis gibi sıfatlar verilemez. Birçok ayette Yahudiler, Hıristiyanlar, müşrikler ve münafıklardan söz edilirken çoğunun fasık olduğu bildirilir. Bu dört kesim bugün ittifak ederek “bir küresel fısk düzeni” kurmuşlar, insan ve toplumların kanını asalak sülük gibi emmektedirler. Bugün bu fısk düzeni ABD ve İsrail, AB, Çin ve Rusya gibi yapılar tarafından korunup yürütülmektedir. Günümüzde insan ve toplumların itikadi, ahlaki, iktisadi ve siyasi alanda yaşadıkları bütün bunalımlar bu “küresel fısk düzeni” sebebiyledir. Buna rağmen bu fasıklar; başlarına gelen bela ve musibetlerden gereken dersi çıkarmayıp şımardıkça şımarmaya devam etmektedirler.

Sapmalar

Küresel fısk düzeninin ürettiği sapmaları birçok başlık altında ele almak mümkündür.

1-İnançsızlık: Bu insan ve toplumları tevhitten ve hak dinden uzaklaştırma şeklinde ortaya çıkar. Bunun için materyalizm dini üretilmiştir ve elde edilen sonuçlar şöyledir. A-Allah’a inançsızlık: Bu karşımıza inkarcılık, ırkçılık şirk ve münafıklık olarak çıkmaktadır. B-Allah’ın ayetlerini yalanlamak: Bu Allah’tan gelen bilgiyi reddetmektir. C-Allah’ı unutmak: Bugün materyalist eğitimle insanlığa Allah unutturuluyor. D-Allah’ı, Peygamberi ve Allah yolunda cihadı ikinci dereceye koymak: Bunu ılımlı İslam ve benzeri çalışmalarla temin ediyorlar. Bu çalışmanın hedef kitlesi Müslümanlardır. Bu bir dünyevileştirme ve köleleştirme çalışmasıdır. Tevbe 24: “De ki: Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah’tan, Resul’ünden ve O’nun yolunda cihattan daha sevimli ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez.” E-Nifak: İnançta ikiyüzlülüktür. Bu bozguncu fasıkların kullandığı önemli bir silahtır. F-Allah’ın indirdiğiyle hükmetmemek: Bu, Kur’an’dan uzaklaşmaktır. Maide 49: “O halde, Allah’ın indirdiğiyle aralarında hükmet. Allah’ın sana indirdiği Kur’an’ın bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın, onların hevesine uyma…” G-Şeytanın adımlarını takip etmek: Bu şeytan ve adamlarını veli edinmek ve düzenlerine tabi olmaktır. Kehf 50: “...Şimdi siz, beni bırakıp da şeytanı ve onun soyunu dost mu ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir.”
***

Bu yazının devamı var, inşallah bir sonraki yazıma alıntı yapacağım. Ramazan Bayramını; namazsız, camisiz ve cemaatsiz geçirdik, yine de halimize şükretmeliyiz. Hoşça kalınız.

Önceki ve Sonraki Yazılar