1. YAZARLAR

  2. Turan Aydın

  3. Sivil Toplum Kuruluşları Veya Örgütleri
Turan Aydın

Turan Aydın

Köşe Yazarı
Yazarın Tüm Yazıları >

Sivil Toplum Kuruluşları Veya Örgütleri

A+A-

Tanımı ile başlayalım.

Sivil Toplum Kuruluşları; toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan birliktir...
Sivil toplum kuruluşu, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir.
***
Vakıf veya dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Acizane uzun yıllar bir vakıfta çalıştım, vakıfların işleyişi, faaliyetlerini yakından takip ettim. Bilen ve çalışan birisi olarak, bu tanımdan sonra, tatbiki olarak uygulamalara bakınca amaçlarına uygun faaliyet gösterenler olabildiği gibi olmayanlar da çıkmaktadır. Hiç faaliyeti olmamış vakıf ve dernek var ise bir süre tanınmalı, ikaz edilmeli, yine faaliyette bulunmuyorlarsa kapatılma cihetine gidilmelidir. Aksi halde politik mülahazalarla açık kalması; istismara, israfa, usulsüzlüğe, yolsuzluğa, tarafgirliğe vb. yol açmaması gerekmektedir.

Ancak kuruluş amaçlarına göre çalışıp çalışmadıklarını, devletin ilgili kurumları olan Vakıflar genel Müdürlüğü-özel de bölge Müdürlükleri ile Dernekler İl Müdürlükleri tam yapabiliyorlar mı?

Vakıflar ve dernekler yıllık beyannamelerini, devletin ilgili kurumlarına süreleri içinde vermişler midir? Vermişler ise beyanname üzerinde gerekli inceleme ve değerlendirme yapabilmişler midir?

İnceleme ve değerlendirme sonucunda fiilen yapılan yanlışlıklar, usulsüzlükler var mıdır? Varsa bunların giderilmesi konusunda denetleyici kurumlar ne gibi çalışma ve işlemler yapmıştır.

Bu soruları da sorduktan sonra, edindiğim bilgiye göre vakıfların denetimleri 2007 yılında yapılmış aradan geçen yıllar sonra ikinci denetim 2013 yılında yapılmış, bulunduğumuz yıl 2019 hâlâ denetim yapılamamıştır.

***

Denetim yapacak kurumların dikkatini çekmek ve öneride bulunmak istiyorum. Denetimler kısa vadelerde yapılacak olursa yanlışlıklar, usulsüzlükler, iş ve işlem hataları düzeltilmesi kolay olur. Denetleyici kurumlar cezadan ziyade yönlendirici ve rehberlik ederek bir sonraki dönemde aynı hataları yapmalarını önlemiş olur. Aksi halde denetimler yapılamaz yahut uzun zaman sonra yapılması halinde yanlışlıklar, usulsüzlükler ve işlem hataları çoğalmış, birikmiş olur ki işin içinden çıkılmaz hale gelir, istenmeyen durumlar meydana gelir. Yani vakıflar veya dernekler sonuçta ceza veya kapatılmakla karşılaşmış olurlar.

Hoşça kalın. Allah’a emanet olunuz.

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar