1. YAZARLAR

  2. Turan Aydın

  3. Siyaset ve Siyasetçi
Turan Aydın

Turan Aydın

Köşe Yazarı
Yazarın Tüm Yazıları >

Siyaset ve Siyasetçi

A+A-

Siyaset nedir, ne değildir tanımı ile başlayalım.

Siyaset-1: Bir yandan devleti idare etme sanatı, diğer yandan toplumda çatışan menfaatleri uzlaştırma sanatı ve bilimi olarak siyaset, sadece siyasetçilerin değil tüm insanların ilgisini çeker ve çekmelidir. Siyaset caziptir çünkü iktidarı hedefler, iktidar güç ve prestij vermekle kalmaz aynı zamanda maddi ve manevi ödül kaynağıdır. Ancak siyaset bahsedildiği gibi çekicidir ve çekici olmalıdır çünkü siyasetin dışında kalmak insanın kendisiyle ilgili karar alımına katılmaması demektir. Karar alımına her ne suretle olursa olsun katılmayan insan daha baştan sadece yönetilen olmayı kabul etmiş demektir. (Stratejik Düşünce Enstütisi-Tevfik Erdem)

Siyaset-2: Millet/toplum için bağlayıcı kararların alındığı ve yürütüldüğü bir süreç. Devlet yönetme sanatı ya da devlet etrafında ortaya çıkan yönetim etkinliği, erkidir diyebiliriz.

Siyaset-3: Millet ve toplum içinde yaşamak ise hiç şüphe yok ki, herkesi bağlayan ve bir arada yaşamasını mümkün kılan ortak kuralların ve ortak karar alma mekanizmalarının oluşturulmasını gerekli kılan siyasettir. Ayrıca bir toplumda kimlerin nasıl yönetici olacaklarını, yöneticiler ve yönetilen arasında münasebetlerin nasıl düzenleneceğini belirler.

Özetle siyaset, hükümet etme sanatı, kamusal işlerin yönetilmesi süreci, çatışmaların uzlaşma yöntemiyle çözülmesi ile iktidarın ve kaynakların dağıtımı gibi çeşitli boyutlara sahip olan çok boyutlu bir kavramdır.

***

Siyasete, milli görüş siyasetçisine de örnek olarak merhum Necmettin Erbakan’ı verebilirim. Çünkü hem maddi hem de manevi kalkınma diyerek önce ahlak ve maneviyat düsturu ile siyaset yapmıştır. Nitekim  Hoca 1992 yılında TBMM’deki konuşmasında “Siyaseti bana oy versinler diye değil Allah rızası için yapıyorum” demiştir. İktidarı, hükümeti ele geçirmek için değil, dünya düzenine ve mevcut Türkiye’deki sisteme rağmen, sistem ve düzen içinde kalarak alternatif ortaya koyarak adil düzen kurmak, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya kurma hedefiyle siyasi hayatı boyunca çalışmış ve gayret etmiş, İslam’a ve inancımıza göre cihat etmiştir. Erbakan Hoca siyaseti cihat olarak görür buna göre çalışmalarını ifa etmiştir.

Yıllar yılı Müslüman milletimiz ve toplumumuz; iktidarı ele geçirmek isteyen insanların, grupların, partilerin aldatma, manipülasyon ve yalana başvurduklarını ifade eden siyaseti kirli bir faaliyet olarak da görülür idi. Hatta merhum Bediüzaman Nursi (R.A) “Siyasetin şerrinden Allah’a sığınırım” demiştir. Diğer partilerin kirlilik ve aldatmalarına karşılık Milli Görüş/Erbakan ile siyasete bir seviye gelmiş, düzen ve sistem içinde kalarak milletin inancını, milli ve manevi değerleri temsil etmiş, bu değerlere uygun siyaset yapmıştır.

***

1996-1997 dönemi 11 aylık Refahyol Koalisyon Hükümeti Başbakanı Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan milleti borçtan ve faizinden uzak tutmak, kurtarmak maksadıyla ekonomide tek hesap/havuz sistemi oluşturarak bu dönemde eski borçları ödediği gibi iç ve dıştan da borç almamıştır. Yani borç almadığı gibi faiz de ödemeyerek, denk bütçe yapmıştır. Aynı dönemde mevcut vergi çeşitlerinin dışında ne vergi çeşidi koymuş, ne de bu vergilerin oran ve miktarlarında artış yapmıştır. Ayrıca çalışan kesime; memur, memur emeklisi, asgari ücretli çalışanlar, Bağ-Kur, SSK emeklileri ve toplu sözleşmesi gelen çalışan emekçilere sendikaların taleplerinin üzerinde zamlar vererek piyasaya ekonomik, sosyal ve kültürel olarak canlılık ve hareketlilik gelmiş ve insanların hayatını kolaylaştırmıştır.

Milli Görüş Lideri Merhum Erbakan Hoca’nın kurduğu/kurdurduğu partilerin tamamı İslami prensip ve umdelere göre siyaset yapmışlardır. Hiç bir dönem ve zamanda seçmene/insanımıza yapamayacağı şeyleri vaat etmemiştir. Hatta kurduğu hükümetler koalisyon olmasına rağmen zerre miktar prensip ve ilkelerinden vaz geçmemiş elli yıla, çeyrek asra yakındır her alanda parti tüzüklerinde günün şartlarına göre kavramsal/ifade değişikliklerin dışında hep söylem ve eylemlerinde ilke, prensip, programlarında tam manası ile tutarlılık vardır.

***

Milli görüşün ilk partisi ve sırası ile Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet Partilerinin Anayasa Mahkemesi’nce laikliğe aykırılık ve İslami görüntü verdiği için kapatılma gerekçeleri hep aynı olmuştur. Milli görüş lideri hayatı boyunca; İki kutuplu dünya düzenine kapitalizm ve sosyalizme karşı İslam ülkelerinin İslam ekseni/ kutbu etrafında bir araya getirmenin gayreti ve çalışmasında bulunmuş, Başbakanlığı döneminde 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde gelişmekte olan 8 ülke bunlar; başta Türkiye olmak üzere İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dan oluşan organizasyonu D-8 oluşumunu kurmuştur. Nasip olursa bir sonraki yazımda politika ve politikacı konusunu yazacağım.

Dostça ve sağlıcakla kalınız.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar