1. YAZARLAR

  2. Turan Aydın

  3. Tıbbi Nebevi Nedir?
Turan Aydın

Turan Aydın

Köşe Yazarı
Yazarın Tüm Yazıları >

Tıbbi Nebevi Nedir?

A+A-

Peygamberimizin (SAV) sağlık, hastalık, koruyucu hekimlik, şifa duaları, şifalı bitkiler ve tedavi metotları ile ilgili tıbbi tavsiyelerine (öğütlerine) ‘Tıbb-ı Nebevi’ denilmektedir. Bu konuda birçok kitap ve makale yazılmıştır. Tıbb-ı Nebevi hadislerinde cahiliye döneminin yaygın batıl ve hurafe tedavi şekilleri reddedilmiş, tıp konusunda insanlık için ufuk açıcı tavsiyeler ortaya çıkmıştır. Tıbb-ı Nebevi ile ilgili sahih ve makbul rivayetlerde belirtilen sağlık tavsiyeleri ve tedavi usullerinin yararları tarih boyunca açıkça görülmüştür. 1400 yıl önce ifade edilen bu gerçekler, bugün Doğu-Batı ilim dünyasında, tıp tarihi ile ilgili eserler de hayranlıkla ve takdirle beyan edilmiştir. Tıbb-ı Nebevi hadisleri, modern tıbbi bilgilerle örtüşen, kimi tamamen vahiy mahsulü mucizevi ifadeler, kimi de vahiyle desteklenen ölçü ve tavsiyeler olarak değerlendirilmiştir.

1- Vahye müstenid (dayalı) olan hadisler. 2- Beşeri uygulamalarla ilgili olup Nübüvvetle desteklenmiş hadisler olarak Tıbb-ı Nebevi hadislerini iki ayrı kısımda değerlendirmek mümkündür. Vahye dayalı olan, vahiy olmadan bilinemeyecek olan hadisleri, sağlık/hastalık konularında İslami yaklaşımı genel hatlarıyla ortaya koymakta, ruh sağlığına önem verdiği gibi beden sağlığına da önem vermektedir. Tıbb-ı Nebevi hadislerini konusuna göre A) İmanla ilgili hadisler. B) Helal ve haramla ilgili hadisler. C) Dua ile tedavi konusundaki hadisler. D) Genel sağlık kuralları ve koruyucu hekimlikle ilgili hadisler olup bu hadisleri başlıklar itibariyle açıklayalım.

  1. A) İmanla ilgili hadisler: Bu hadislere göre hastalığı indiren de şifasını verende Allah’tır (CC). Her hastalığın devası ve şifa vesilesi indirilmiş, dolayısıyla mü’min kul tedavi olacak fakat şifayı Allah’tan bekleyecek şifayı veren ancak O’ dur. Allah dilemedikçe hastalık bir başkasına bulaşmayacak, bir imtihan ve ecir vesilesi olacak, sabreden kazanacak, isyan eden kaybedecektir. Allah musibet ve hastalığı hayır dilediği kimselere verir. Zira hastalık sebebiyle mü’min kulun günahları, sonbaharda ağaçların yapraklarını döktüğü gibi dökülecektir. Hastalıktan dolayı ölüm temenni edilmemeli, çok acı veren veya şifası, devası umulmayan müzmin hastalıklarda en son söylenecek söz “iki şifadan birini ver Ya Rabbi” “İki nimet vardır ki bu iki nimeti değerlendirme konusunda pek çok kimse aldanmıştır. Bu iki nimetten birisi sağlık, diğeri boş vakittir” buyurulmuştur.

“Allah hiçbir hastalık indirmemiştir ki onun şifasını indirmiş olmasın” bir başka hadis-i şerif “Müslümana isabet eden hastalık veya başka sıkıntı yoktur ki sonbaharda ağacın yapraklarını döktüğü gibi Allah bu sebeple onun günahlarını dökecek olmasın” buyurulmuştur.

  1. B) Helal ve haramla ilgili hadisler: Bu hadislerde tedavi olma emredilmiş, Sara hastalığı gibi tedavisi güç hastalıklara sabır tavsiye edilmiştir. Haram maddelerden tedavi yasaklanmış, bu hadislere göre tedaviden ücret alınması caizdir. İslam hukukuna göre doktorla hastanın aynı cins olması tavsiye edilmekte ancak zaruri durumlarda kadın erkeği, erkek kadını tedavi edebilir. Gayri müslim doktora tedavi olunabilir, hastalık ibadetle ilgili ise mütehassıs Müslüman doktorun görüşü geçerlidir. İleri derecede şeker hastalığı (diyabet) bulunan kimse, oruç tutup tutmama konusunda oruç tutan uzman doktorun görüşüne uyacaktır. Nasip olursa kaldığımız kısımdan bir sonraki yazımda devam edeceğim. (Kaynak A.G. Dergisi - Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay)

“Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” (Kanuni Sultan Süleyman) Bu veciz söz çok açık olmakla beraber yine, anlamlandıralım: Millet içinde geçerli başka bir şey yok en değerli en varlıklı devlet gibi, dünyada bir nefes için dahi en değerli, en önemli olan sıhhat devlet kadar değere sahiptir. 

Tıp fakültesi üroloji ana bilim dalı öğretim üyesi birisi makalesinde şu fikir ve bilgileri vermişti: Ürolojik vakalarda iki bacak arasında bulunan organ veya uzuvda bulunan hücrelerin hareketini, çalışmasını dar giyilen pantolon veya giysiler engellediğini, dolayısıyla erkeklerde testislerin çalışmasını engellediğini, hatta kısırlığa sebep olduğunu beyan etmişti. ister pantolon olsun ister diğer giyimler geniş ve bol olmalıdır. Bir hadis-i şerifi hatırladım Peygamber efendimiz, “Kim ki iki bacak arasını korursa bende ona cenneti garanti ederim” buyurmaktadır.

Bu hadis-i şeriften anladığımız, Müslüman olarak hem ahlakımızı hem de iffet ve namusumuzu koruduğumuz gibi sağlığımızı da korumuş oluruz.

Hoşça bakın zatınıza, Allah’a emanet olunuz.

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar