Turan Aydın

Turan Aydın

Köşe Yazarı
Yazarın Tüm Yazıları >

Vakıflar

A+A-

Köşemde yazdığım makalelerim ile şehrimizin bazı sorun ve meselelerini zaman zaman gündeme getiriyorum. Bu meselelerle ilgili Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden aldığım cevabı aktarıyor ve yorumlamaktayım.

Asri Cami

Mülkiyeti vakıflara ait olan Asri (Veznedar Hüseyin Ağa) Camii vakıf eseri olması nedeniyle müştemilatının (şadırvan, tuvalet) bakım ve onarıma ihtiyaç olması ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na hitaben yazdığım dilekçeme ve yazılarıma; belediyeden cevap gelmedi fakat vakıflardan gelen yazıda “Büyükşehir Belediyesi ile çalışma yürütülerek WC şadırvan projesi hazırlanmaktadır” denilmektedir. Günümüzde bazı kamu kurumları vatandaşın taleplerine pek cevap vermedikleri gibi nazari dikkate de almazlar fakat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ilgili konuya cevap vermelerinden dolayı yetkililerine müteşekkirim. İnşallah projenin hazırlanıp bakım-onarım veya inşasını yaparlar diye umut etmekle birlikte takipçisi olacağım.

Vakıfların denetimi

Konya’mızda kurulu bazı cemaat ve diğer vakıflar ile ilgili usulsüzlük ve olumsuzlukları tespit etmekle birlikte köşemde defalarca sorunları ve çözüm önerilerimi içeren makaleler yazmıştım. Bu kez Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne dilekçe ile denetim talebinde bulunmuştum. Aldığım cevaptan kısa bir alıntı yapayım.  İlgili Kurum “Vakıfların şube ve temsilciliklerinin kendi vakıf senetlerindeki şartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun yönetilip yönetilmediği, amacı doğrultusunda faaliyette bulunup bulunmadıklarını vs. vs. hususlarını belli periyotlarla Vakıflar Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca incelemesi ve denetlenmesi yapılmaktadır” denilmektedir.

Acizane düşünüyor ve soruyorum. Nasıl teftiş kurulu kaç denetleyecek müfettişi var ki? Hiç şehrimizde kurulu vakıflara denetim sırası gelmez mi? 10 yıl ve üzeri zamandan beri Konya’da kurulu vakıflar denetlenmedi, denetim elemanı müfettiş azlığından mı? Yoksa hiçbir çalışma yapmadan veya denetim, inceleme görevi yapmadan sadece maaş almak için mi genel müdürlükte durduruluyor veya bekletiliyorlar? Yoksa inceleme ve denetim yapmayın diye böyüüük devletlilerimizden talimat mı aldılar?

***

Türkiye’de kaç bölge müdürlüğü var ise her bölge müdürlüğüne, o bölgenin işleyiş ve faaliyetlerine göre teftiş elemanı kadrosu verilmek suretiyle o bölge müdürlüğünde görevlendirilmeli, konumlandırılmalı, çalışma ve teftiş faaliyetlerini yürütmelidirler. Vakıfların tüzüklerine/senetlerine göre üç yılda bir genel kurul yapılmakta, hiç değilse yahut en azından bu süre zarfında denetlenmiş olsa usulsüzlük, yolsuzluk faaliyetleri sırasında oluşabilecek kayıtsızlık, adam kayırma, iltimas, vakıf yönetiminin ahlaksız davranışları, aile yakınları, oğul, kız vb.leri çalışmadan maaş ve ücret verme durumları ortadan kalkar.

Denetimsizlikten dolayı devam eden; usulsüzlüğü, yolsuzluğu geçtik muhasebe ve mali kayıtları tutan çalışanlar- ön muhasebe ve mali müşavirler olmak üzere yerelde düzeltme imkânı yok çünkü kaydını tuttuğu vakıf; başkan ve yönetimi vakıfın gelirlerinden maaş ve ücretlerini karşılamaktan dolayı söz geçirememekte ve düzeltme imkânı bulamamaktadırlar. Buna çözüm bulunması lazım. Vakıflarda çalışan ön muhasebe elemanı ve mali müşavirin maaş veya ücretini Vakıflar Bölge Müdürlüğü karşılayabilir, ilgili vakıfları da borçlandırmak suretiyle ödediği ücreti geri alabilir. Bu elemanlar yeminli olabileceği gibi taahhütname alınmak suretiyle Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne karşı sorumlu olmalı, çalışma şartları ile ilgili sözleşme yapılmalıdır diye teklif ediyorum.

Selam ve dua ile Allah’a emanet olunuz.

 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar