AFAD 215 Personel Alacak!

AFAD 215 Personel Alacak!
 Muhabir
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personel alımı için başvuru işlemleri başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda, AFAD’a sınavla arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacağı aktarıldı. İşte başvuru şartları…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personel alımı için başvuru işlemleri başladı.

GENEL ŞARTLAR
2.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
2.1.3.Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

2.1.4. Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2.1.5.Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (17.10.1994 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)

2.1.6. Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2.1.7.Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak.

2.1.8. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

2.1.9.Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.

2.1.10. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak. 2.1.11. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumu için başvuruda bulunabilecektir.
2.1.12. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)

ÖZEL ŞARTLAR
2.2.1. Ortaöğretim Mezunları
a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Harita-Tapu-Kadastro; İnşaat Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Kimya Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Ulaştırma Hizmetleri alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen alanlardan mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2.2.2. Önlisans Mezunları

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların “Acil Durum ve Afet Yönetimi” veya “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

AFAD personel alımı başvuruları 09 Ekim 2023 saat 10:00 – 17 Ekim 2023 saat 17:00 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

TIKLA BAŞVUR

İLLERE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

image-80-1.webp

Kaynak:Konya'nın Sesi