Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 işçi alacak!

Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 işçi alacak!
 İnternet Editörü
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 işçi alacağını duyurdu. Peki başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 5’i engelli 20’si eski hükümlü olmak üzere 25 işçi alacağını duyurdu.

Sürekli işçi kadrolarına başvurular 27 Mayıs’a kadar Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

6. Beden işçisi (genel) için en az ilköğretim mezunu olmak, büro işçisi için en az lise ve dengi mezunu olmak,

7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

8. İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

9. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

10. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

A) Büro İşçisi

1. Durumlarını ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından engelli sağlık kurulu raporuyla (doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde 40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmek,

2. Aranılan şartlardaki belgelere sahip olmak,

B) Eski Hükümlü/Tmy Beden İşçisi (Genel)

1. Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan güncel eski hükümlü belgesinin aslı ile durumlarını belgelendirmek,

2. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren güncel komutanlık yazısının aslı ile durumlarını belgelendirmek,

3. Eski Hükümlü / TMY (terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan) kontenjanından ayrılan kadroya başvuracaklar için "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 4. maddesinin (a) ve (ğ) bendi kapsamında durumlarını belgelendirmek,

BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

1. Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/hizmet merkezlerinden şahsen başvuru yapabilir.

2. Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İş-Kur) yayımlanan listede bir iş koluna başvuru yapabilecek.

3. İlgili Yönetmelik gereğince İşkur tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Kaynak:Konya'nın Sesi