SGK 344 personel alacak! Ortaöğretim mezunu olmak yeterli!

SGK 344 personel alacak! Ortaöğretim mezunu olmak yeterli!
 Muhabir
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni personel ilanı yayınlandı. En az lise mezunu 344 kişi istihdam edilecek. İşte detaylar…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istihdam etmek üzere 344 kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Başvurular 5 Haziran’da başlayıp 14 Haziran'da sona erecek. Adayların arasında 260 Büro personeli, 69 destek personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi ve 1 teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacak.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine eklenen; "..Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler... " şartını sağlıyor olmak.

3- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. (dul ve yetim aylığı hariç) 4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans P3), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans P93) veya 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim P94) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre en az 60 puan almış olmak.

5- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda yaptırılan Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

7- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

a) Adaylar başvurularını 05.06.2024-14.06.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek. Belirtilen süre içinde Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecek.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.

2- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf. (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekiyor.)

b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekiyor.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine "Denklik Gösterir Belgelerini" yüklemeleri gerekiyor.

ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecek.

d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekiyor.

e) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri gerekiyor.

f) "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" unvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Yüklemeyen, eksik veya okunamayacak şekilde taratarak yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecek.

g) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve "Aday Başvuru Bilgileri" formunu yazdırmaları gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...