İmzalar Atıldı: Karatay’da Hedef Temiz Bir Gelecek!

İmzalar Atıldı: Karatay’da Hedef Temiz Bir Gelecek!
Çevreci, Sıfır Atık ile yenilenebilir enerji yatırımları ve projeleriyle bugüne kadar önemli işlere imza atan Karatay Belediyesi, bu çabalarını bir üst aşamaya taşıyacak önemli bir anlaşmaya imza attı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dünyanın en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatifi “İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi”ni (GCoM) imzaladı. Karatay Belediyesi böylece, Türkiye’nin de imzaladığı Paris İklim Anlaşması’yla yürüttüğü iklim değişikliğiyle mücadelesine katılıyor. Anlaşma; iklim değişikliği etkilerinin daha iyi anlaşılması, Karatay Belediyesi’nin sürece en uygun düzeyde uyum sağlamasına yönelik stratejiler geliştirmesi ve süreci akılcı politikalara dönüştürmesi açısından önem taşıyor.

Karatay Belediyesi, “Avrupa Birliği (AB) İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi”ni (GCoM) imzaladı.

hasan-kilca-11s.jpg

KARATAY BELEDİYESİ GCOM’U İMZALADI, TÜRKİYE’NİN PARİS İKLİM ANLAŞMASI İLE BAŞLATTIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜCADELESİNE KATILDI

AB İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi (GCoM), iklim ve enerji hedeflerinin uygulanmasını gönüllü olarak taahhüt eden yerel yönetimlerin bir araya getirilmesi amacıyla kuruldu. Karatay Belediyesi, söz konusu sözleşmeyi imzalamasıyla; Türkiye tarafından da imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerini sağlamak için belirlenen taahhütlere uyarak gönüllü olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katılmış oldu.

Karatay Belediyesi bu anlaşmayla; Türkiye’de sera gazı emisyonunu azaltmak, iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanmak, sürdürebilir enerjiye erişimi arttırmak ve bu amaçlar doğrultusunda ilerlemeyi takip etmek için önemli fırsatlar yakalamış oluyor. Yine Karatay Belediyesi; iklim yönetişiminin yerel düzeyde artan önemini de bir kez daha ortaya koyarak, dünya çapındaki şehirlerin etkili iklim stratejilerini de hayata geçirmesi için önemli aşama kaydedecek.

Dünyada küresel emisyonun, yani sera gazı salınımını sıfıra indirme hedefine aktif olarak destek verecek olan Karatay Belediyesi ayrıca; iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için de çalışmalar yürütecek.

GCOM YETKİLİLERİ 26-27 HAZİRAN’DA KARATAY’DA

Öte yandan İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi (GCoM) yetkilileri ve Türkiye sorumluları, 26-27 Haziran’da Karatay’da olacak. Karatay Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek UCLG-MEWA’nın Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılacak olan GCoM yetkilileri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca tarafından imzalanan sözleşme sürecini ve yürütülecek çalışmalar konusunda bilgi verecek, sunumlar gerçekleştirecek.

Bu arada UCLG-MEWA Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerel düzeyde izlenmesine yönelik olarak da Karatay Belediyesi; 2021’de hazırladığı Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu’nu (LVR) BM’ye sunmuş ve bu konuda da Türkiye’de öncü ve örnek belediyeler arasındaki yerini almıştı.

HEDEFİMİZ GELECEĞE TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK

Çevre dostu ve yenilenebilir enerjiye dair birçok projeyle bugüne kadar Karatay’ı geleceğe taşıdıklarına vurgu yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çevreye ve doğaya sahip çıkan belediyecilik anlayışından ödün vermeden etkin bir gayretin içinde olduklarının altını çizdi.

Bu kapsamda imzaladıkları İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi”nin önemine değinen Başkan Hasan Kılca şu değerlendirmelerde bulundu; “Karatay Belediyesi olarak çevreye önem veren, doğanın korunması konusunda oldukça hassas davranan ve bu konuda pek çok projeler üreten bir anlayışa sahibiz. Çünkü küresel ısınmanın iklim üzerinde yıkıcı etkilere neden olduğunun farkındayız. Özellikle sera gazı emisyonlarının küresel ölçekte artmaya devam etmesi halinde geleceğin hepimiz için önemli sorunlar oluşturacağı görülebiliyor. Bunun önüne geçebilmek adına Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar Sıfır Atık ile ilgili birçok çalışmayı hayata geçirdik. Yenilenebilir enerji konusunda da ilçemizde Güneş Enerji Santralleri (GES) kuruyoruz. Şimdi de tüm bu çalışmalarımızı bir üst aşamaya taşıyarak, Avrupa’nın yanı sıra ülkemizde de bazı yerel yönetimlerin taraf olduğu İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne imza attık. Bu anlaşmayla sadece şehrimize ve Karatayımıza olan hassasiyetimizi ortaya koymuş olmuyoruz. Aynı zamanda ülkemizin de imzaladığı Paris İklim Anlaşması’na ve bu anlaşmanın belirlediği hedeflerin yerine getirilmesi için de belediye olarak dahil olmuş oluyoruz. Yani yerelde yakaladığımız başarı çıtamızı hem daha geliştirmek hem de daha ileriye taşıyıp örnek hizmetlerimizin sayısını artırmak için gayret etmiş de oluyoruz. Bu arada Karatay Belediyesi olarak, 26-27 Haziran tarihleri arasında UCLG-MEWA’nın Yönetim Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yapacağız. Bu programı da hem ülkemizin hem de belediyemizin geldiği aşamaların ortaya konması açısından önemsiyoruz” dedi.

Kaynak:Haber Merkezi