Adolf Hitler'in Öğretmene Hayranlığı ve Soykırımın İzleri

Adolf Hitler'in Öğretmene Hayranlığı ve Soykırımın İzleri
 İnternet Editörü
Öğretmenlik: Toplumun Yönünü Belirleyen, Ancak Kötü Niyetlilerin de Kullanabileceği Bir Araç mı?

Günümüzde eğitim, toplumun temel taşlarından biri olarak kabul edilirken, öğretmenlerin rolü büyük önem taşır. Ancak, tarih boyunca bazı öğretmenlerin kendi kötü niyetlerini veya ideolojilerini öğrencilere aktardığı durumlar yaşanmıştır. Bu, toplumun geleceğini etkileyen bir konudur. Örneğin, Adolf Hitler'in yükselişinde, ona hayranlık duyan bir öğretmenin rolü vurgulanmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin etkisinin ne kadar büyük olabileceğini göstermekte. Adolf Hitler; Neo-Nazi, Antisemitizm, totalitarizm gibi gayriinsani görüşleriyle, tarihte en az 5,5 milyon insanın ölüm emrini verdi. Adolf Hitler, 20. Yüzyılın en güçlü ve nüfuzlu diktatörlerinden biri olarak tarihe geçti. Hitler’in acımasız Neo-Nazi ideolojisini fitilini ateşleyen en etkili isimlerden birisi de; derslerine hayranlık duyduğu, tarih ve coğrafya öğretmeni olan Leopold Pötsch’dur.

LEPOLD PÖTSCH KİMDİR?

Adolf Hitler’in gençlik yıllarında tarih ve coğrafya öğretmeni olan Leopold Pötsch, Graz ve Viyana üniversitelerinde öğrenim gördükten sonra Graz’daki K. K. Staats-Unter-Realschule’de öğretmenlik yaptı. Daha sonra Linz Lisesi’nde müdürlük görevine götirilen Pötsch, öğrencilerine Alman kültürünün üstünlüğüne inandığı ve Wilhelmine İmparatorluğu’na karşı büyük bir heyecan duyduğu görüşlerini aktardı.

Pötsc’ün 21 Nisan 1941’de Klagenfurt’taki ziyareti sırasında Hitler ile gerçekleşen buluşma, onun yaşamında önemli bir an oldu. Memleketinde, 88 yaşında ölen Pötsh için devlet töreni düzenlendi.

Hitler, Kavgam kitabında tarihin ve coğrafyanın kendisindeki yerini şöyle anlatır:

« En çok tarih ve coğrafya derslerinde başarı gösteriyordum. İşte bu sıralarda “milliyetçi” oldum ve tarihin gerçek anlamını anlamayı, idrak etmeyi ve bu konuya nüfuz edebilmeyi öğrendim. Zevklerim, beni babamın hayatına benzer bir hayata itmiyordu. Konuşma yeteneğim, çocukluk arkadaşlarıma verdiğim, ikna edici ve daha doğrusu kandırıcı söylevlerle oluşmaya başladı. Kendi kendimi zor idare edebilen küçük bir lider olmuştum. Bu arada iyi bir öğrenci olduğumu da söyleyebilirim. Çalışmak bana kolay geliyordu. Boş zamanlarımda “Lambach Chanoine”lerin yanında şan dersleri takip ediyordum. »

TARİHİN EN KARANLIK DÖNEMİ: HOLOKOST

Holokost, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’in yönetimi altında gerçekleşen bu soykırım, Heinrich Himmler’in liderliğindeki SS güçleri tarafından işgal edilen bölgelerde yaklaşık 6 milyon Yahudi’nin sistematik bir şekilde öldürülmesiyle karakterizedir. Ancak, sadece Yahudiler değil, Romanlar ve özürlü insanlar da bu korkunç soykırımdan etkilendi. Holokost, Avrupalı Yahudilerin yaklaşık üçte ikisinin öldüğü dehşet verici bir soykırım olarak tarihe geçmiştir. Bir milyonun üzerinde Yahudi çocuk, iki milyonun üzerinde Yahudi kadın ve üç milyonun üzerinde Yahudi erkek, Holokost sırasında yaşamlarını kaybetmiştir. Almanya ve işgal altındaki bölgelerde 40.000Yahudi kadın ve üç milyonun üzerinde Yahudi erkek, Holokost sırasında yaşamlarını kaybetmiştir. Almanya ve işgal altındaki bölgelerdeki 40.000'den fazla tesis, Yahudi ve diğer kurbanları toplamak, hapsedip öldürmek için kullanıldı.

HOLOCOST’UN DOĞUŞU

Holokost’un öncesi ve süreci, şiddet ve soykırımın aşama aşama gerçekleştiği bir dönemi yansıtır. Yahudilere karşı uygulanan Nürnberg Yasaları gibi yasal düzenlemeler, Nazi rejiminin Yahudilere karşı sivil haklarını ellerinden almasına ve onları hedef göstermesine yol açmıştır. Toplama kampları ve Einsatgruppen gibi paramiliter gruplar, Yahudileri toplu infazlarla öldürüp, gettolarda hapsedip ardından ölüm kamplarına gönderdiler.

Holokost, Nazi Almanya’sının sistemli bir şekilde gerçekleştirdiği dehşet verici bir soykırım olup, insanlık tarihindeki en karanlık dönemlerden biridir. Bu trajedinin anılarını canlı tutmak ve tarihten dersler çıkarmak, gelecek nesillere bu tür korkunç olayların tekrarlanmaması için önemlidir.

Kaynak:Konya'nın Sesi