İsmehan Tüfekçi

İsmehan Tüfekçi

Hz. Ali ve Karınca

Hazret-i Ali (RA) bir gün yolda aceleyle giderken farkına varmadan bir karıncayı incitti. İncinen karınca, elini ayağını oynatarak yerde çırpınmaktaydı. Hazret-i Ali, karıncanın içine düştüğü durumu görünce pek üzüldü. O Allâhʼın arslanı, bir karıncanın incinmiş hâlinden dolayı perişan oldu. Karıncanın kendine gelip yürümesi için bir hayli emek sarf etti, birçok çâreye başvurdu. Fakat nâfile...

O gece Hazret-i Ali, rüyasında Rasûlullah Efendimiz’i gördü. Efendimiz ona şöyle buyurdular:

“‒Ey Ali! Yolda acele etme! İki gündür bir karınca yü­zünden gökler mâteme boğuldu. Buna da sen sebep oldun. Yoldaki karıncayı incittin. Öyle bir karıncayı incittin ki, o Allâh’ın nârin ve hassas bir mahlûkuydu. Vazifesi, Allâh’ı zikretmekti.”

Hazret-i Ali’nin vücudu titremeye başladı. Allâh’ın arslanı, bir karınca yüzünden ne hâllere düşmüştü. Efendimiz:

“‒Merak etme! Allah indinde şefaatçin, yine o karınca olacak. O karınca Cenâb-ı Hakk’a ilticâ edecek ve: «Yâ Rabbi! Hazret-i Ali bu işi kasten yapmadı. Ba­na bir zarar verdiyse de o, Sen’in velî bir kulundur. Sen onu bağışla!» diyecek.” buyurdular.

Ey yiğit! İyi bil ki böyle bir mâneviyat arslanının bir karıncaya karşı bu hâle düşmesi, dînî hassâsiyetinden kaynaklanıyordu. Görüldüğü üzere Hazret-i Ali gibi haşmetli bir yi­ğit bile, bir karınca yüzünden nasıl dertlere düştü!

Hakk’ın tecellîlerinden haberdar olan, Allâh’ın emrine uyan ve bu emre göre hareket eden kişiye ne mutlu!

Hatta bununla alakalı şöyle bir hikaye daha vardır.

Sultan Süleyman Han bir karıncayı bile incitmemek için onun hakkına girmekten korktuğu için Ebû Sûd efendiye durumu şu beyitle arz eder

Dırahtı ger sarmış olsa karınca

Zarar varmıdır karıncayı kırınca

Ve aldığı cevap yine beyitledir

Yarın hakkın divanına varınca

Süleyman dan hakkın alır karınca

Der ve Sultan Süleyman Han karıncalara hiç dokunmaz

Dünya hayatı çok kısa… Bu kısacık dünyadan bizimle birlikte kurtlar kuşlar bütün alem geçiyor. Hayatta değil insanları hayvanları bile incitmemek gerek…

Koca sultanlar halifelerin bu hassasiyeti hepimize sirayet etsin.

Bu dünya hayatını bu düsturla yaşamayı rabbim hepimize nasip etsin inşallah.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
İsmehan Tüfekçi Arşivi