Kafeterya Kiralama İlanı

T.C.
KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KAFETERYA KİRALANMASI İLANI

 1. Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait Karşıyaka Mahallesi Şehit Arif Mutlu Parkı içerisinde bulunan 59 m2 kapalı alan, 81m2 açık alanı olan, kafeteryanın kiralanması 36 ay (3 yıl) süreyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Başkanlık odasında Encümen huzurunda ihale yolu ile gerçekleştirilecektir.
 2. İhaleye konu olan taşınmazlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
SIRA NOMAHALLENİTELİKALAN(M2)MUHAMMEN BEDEL(TL)ÖDEME ŞEKLİGEÇİCİ TEMİNAT(TL)TARİH VE SAAT
1KARŞIYAKA MAHALLESİ ŞEHİT ARİF MUTLU PARKIKAFETERYA(36 AY SÜREYLE)59 M2 KAPALI ALAN, 81 M2 AÇIK ALAN176.400,006 ay peşin geri kalan 30 ay taksitli5.300,0015.05.2024 11:00
 1. İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 100 TL bedel karşılığında mesai saatleri içinde temin edilebilir.
 2. İhaleye katılmak için isteklilerin 15.05.2024 Çarşamba Günü, Saat 11:00’a kadar Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne kiralanacak olan kafeterya için aşağıda yer alan evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir.

İsteklilerin ihaleye katılmak için getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Şartname Bedeli Makbuzu
 • Geçici Teminat
 • Yerleşim Yeri Belgesi
 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde ihale yılı içerisinde alınmış olan tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi
 • İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.
 1. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.

İlanen duyurulur.


#ilangovtr BASIN NO: ILN02025312