Proje bazlı teşvikte yatırım tutarı artırıldı

Proje bazlı teşvikte yatırım tutarı artırıldı
Proje bazlı devlet yardımı sağlanacak yatırımlarda, asgari sabit yatırım tutarı 1 milyar liraya yükseltildi.

"Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, projelerin karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarıldı.Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde, yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel, enerji ve hibe destekleri tutarlarının her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili mevzuattaki gecikme zammı oranları uygulanarak hesaplanan kanuni faiziyle yatırımcıdan geri alınmasına ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Buna ilişkin hüküm 26 Kasım 2016'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Sabit yatırım tutarının artırılmasına ilişkin düzenleme ise 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.