Miras payları artık bu sisteme göre dağıtılacak. Kanunda değişiklik yapıldı

Miras payları artık bu sisteme göre dağıtılacak. Kanunda değişiklik yapıldı
Tapuda değişiklik yapılacak. Miras payları nasıl dağıtılacak? İşte tapudaki değişikliğin detayları

Miras payları konusunda önemli bir değişiklik yapıldı. Artık miras payları, yeni bir dağıtım sistemi doğrultusunda hesaplanacak ve dağıtılacaktır. Bu değişiklik, kanunen yapılmış olup, mirasçılar arasındaki adaleti ve eşitliği sağlamayı amaçlıyor.

81 İLDE MİRAS PAYLARI ARTIK BÖYLE DAĞITILACAK

Miras paylaşımı, mirasçılar arasında daha şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşecek. Ayrıca miras kalan mal varlığı daha hızlı ve etkili bir şekilde paylaşılabilecek. Bu sayede mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar önlenerek, adil bir miras paylaşımı sağlanacak.

Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte, Türkiye'de tapu paylaşımı süreçlerinde önemli değişiklikler yaşanmaya başlandı. Her yıl milyonlarca vatandaş aile büyüklerinden miras kalan tapularla ilgili yeni bir kararın alınmasının ardından, bundan böyle kardeşler arasında notere gitmeye gerek kalmayacak.

Bölünmüş malın satışında çıkan sorunlar genellikle kardeşlerden birinin diğerlerinin hissesini satın alması yoluyla çözülüyordu. Eskiden kardeşler, mirasa dahil olan mülklerin devri için noter onaylı bir sözleşme gerektiriyordu. Ancak yeni düzenleme ile hisseli tapu devri için noter onayı şartı artık geçerli değil. Miras payının kardeşlere devri için artık yazılı bir anlaşma yapılacak ve bu anlaşma imzalandığında tüm hissedarların katılımıyla gerçekleşecek. Bu düzenleme, milyonlarca vatandaşın aile büyüklerinden kalan tapuların kardeşler arasındaki paylaşım sürecini daha da basitleştirmeyi hedefliyor. Hisseli tapuların satışı için hissedarların ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması gereklidir. Taraflar, istedikleri takdirde tapu devir işlemlerini avukatlarına vekalet vererek yürütebilirler.

Hisseli bir tapu alırken, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır. Ayrıca, satışa konu olan taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

Hisseli tapu satış işlemlerinde, devir işlemlerine taraf olanlar ağabey-kardeş ilişkisinde değillerse noter şartı aranacak. Ancak, aynı anne ve babaya sahip taraflar için yazılı bir sözleşme, miras kalan evin devri için yeterlidir.

Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, pay oranlarına bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onayı gereklidir. Ancak, tüm hissedarları temsil eden bir avukata yetki vermek ve işlemleri kolaylaştırmak da mümkündür. Satış işleminden sonra kendi payını satan kişiye, belirlenen payın parasal karşılığı ödenir. Hisseli tapu devrinin gerçekleştirileceği ilçe belediyelerinde, tapu işlemleri için tüm hissedarların bizzat hazır bulunmaları gereklidir.

Kaynak:Haber Merkezi