Karatay’da “Gönüllü Yerel Gözden Geçirme Çalışma” programı düzenlendi

Karatay’da “Gönüllü Yerel Gözden Geçirme Çalışma” programı düzenlendi
Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları kapsamında ‘Yerel Gönüllülük Raporu’nu hazırlayan ve Türkiye’deki ilk 3 belediyeden biri olan Karatay Belediyesi, “Gönüllü Yerel Gözden Geçirme Çalışma Programı” düzenledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG MEWA) işbirliğinde 2021’de “Yerel Gönüllülük Raporu”nu hazırlayan Karatay Belediyesi, “Gönüllü Yerel Gözden Geçirme (VLR) Çalışma Programı”nı düzenledi.

Program; “Yerel Gönüllülük Raporu”nun hazırlanışından bu yana geçen sürecin değerlendirilmesinin yanı sıra söz konusu süreç ile belediyenin hayata geçireceği hizmet ve projelerin Konya’nın tüm dinamiklerle birlikte karar vermesi amacıyla gerçekleştirildi.

KARATAY BELEDİYESİ, İLÇEYİ TÜM DİNAMİKLERLE BİRLİKTE YÖNETEREK HİZMET KALİTESİNİ DAHA DA ARTIRMAK HEDEFİNDE

“Belediyelerde Performans Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi” ana başlığı adı altında Karatay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Daire Başkanı Halil Şener, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Uzmanı Kıvılcım Özge Kara, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yönetici ile uzmanları, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Karatay Belediyesi birim yönetici ile personeli, Konya’nın birçok kamu kurum, kuruluş ve STK temsilcileri, üniversite ile uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı.

KARATAY’DAKİ HİZMETLERİMİZ, BM’NİN KÜRESEL HEDEFLERİYLE DE ÖRTÜŞÜYOR

Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, belediyenin “Yerel Gönüllülük Raporu”nu hazırlama süreci ile gelinen noktayı katılımcılarla paylaştığı konuşmasında rapor hazırlama sürecini belediyenin kurumsal yapısını ele almakla başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliklerini geliştirmek amacıyla Dış İlişkiler Müdürlüğü’nü kurduklarını aktaran Ramazan Şevik; “Türkiye Belediyeler Birliği ve UCLG-MEWA iş birliğiyle ilçemizde Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu hazırlama çalışması yürüttük. Geçtiğimiz yıl katılımcılık anlayışı çerçevesinde dış ve iç paydaşlarımızın desteğiyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olarak belirlenen 17 amaçla hizmetlerimizi kıyaslayarak bir durum tespiti yaptık. Bu çalışma neticesinde bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin büyük oranda küresel hedeflerle de örtüştüğü ve buna katkı sunduğunu görüyoruz. Bununla yetinmeyip, geliştireceğimiz eylem ve politikaları Gönüllü Yerel Değerlendirme (VLR) süreci ile ortaya çıkan durum tespitini esas alarak daha da geliştirmek istiyoruz. Bu amaçla sizlerin de katkı ve desteğini bekliyoruz. Yapacağımız her türlü hizmet, sizlerin de katkısıyla inanıyoruz ki ilçemizin küresel hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacaktır” dedi.

VLR RAPORUNU HAZIRLAYAN KARATAY BELEDİYESİ’Nİ DE KUTLUYORUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Daire Başkanı Halil Şener, kurum olarak Gönüllü Yerel Değerlendirme (VLR) sürecinde Karatay Belediyesi ile hep işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Halil Şener, şunları söyledi; “İhtiyaçların sınırsız, kaynakların kıt olduğu günümüzde BM tarafından belirlenen 17 hedef son derece önemli ve tüm dünya bu kaynakların eşit bir şekilde dağılması için çalışıyor. Ülkemizde de 2000’li yılların başında yapılan reformlarla birlikte belediyelerimize geniş yetkiler verildi. Bu düzenlemelerle belediyeler, vatandaşların mutluluğunu ve rahatını ön planda tutan birçok proje ile çalışma yapmaya başladı. Bu gayretler BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne de hizmet ediyor. Bu kapsamda önemli çaba gösteren ve VLR raporunu hazırlayan Karatay Belediyesi’ni de kutluyorum.”

KARATAY BELEDİYESİ ALTYAPIYI ALT YAPISINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARINDA TÜRKİYE’DE ÖNCÜ BELEDİYELERDEN BİRİSİ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Portföy Yöneticisi Burcu Miraç Dıraor Aydın ise BM Kalkınma Programı’nın 60 yıldır Türkiye’de hizmet verdiğini belirterek bu kapsamda bugüne kadar birçok proje, program ve çalışmanın hayata geçtiğini söyledi.

Burcu Miraç Dıraor Aydın; “Karatay Belediyesi, BM’nin Gönüllü Gözden Geçirme ve Değerlendirme Süreci (VLR) ile ilgili olarak Türkiye’de altyapıyı alt yapıyı güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda Türkiye’de öncü belediyelerden birisi konumunda. Bildiğiniz gibi Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “2021 Hıgh Level Polıtıcal Forum”da konuşarak bu süreçteki örnek ilçe olarak yaptıklarını BM’ye anlattı. Dolayısıyla hem yerel hem de ulusal düzeyde bu yapılanların uluslararası entegrasyonunu sağlamak son derece önemli. Bu bağlamda Karatay Belediyesi’nin geldiği nokta önemli ve çok güzel bir örnek olarak karşımızda duruyor. Böyle bir çaba içine giren ve inisiyatif alan Karatay Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından toplantıda Yerel Yönetim Reformu Aşama 3 (LAR III) 1’inci Bileşen Kilit Uzmanı Dr. Volkan Recai Çetin ile UNDP LAR 3 Kıdemli Yerel Uzmanı Dr. Volkan Erkan BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” çerçevesindeki 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile VLR hakkında bir sunum yaparken; Karatay Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Fuat Özcan, Karatay Belediyesi’nin VLR Raporu hazırlama sürecini anlattı. “Gönüllü Yerel Gözden Geçirme (VLR) Çalışma Programı”, toplantıya katılan paydaşlar ile kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüş ile öneri ortaya koymalarıyla sona erdi.