Konya'da Asırlara Meydan Okuyan O Türbeyi Kimse Bilmiyor!

Konya'da Asırlara Meydan Okuyan O Türbeyi Kimse Bilmiyor!
 Muhabir
Konya sokakları her karışında maneviyatı ile büyük bir öneme sahip. Her beldesinde birbirinden önemli birçok zat yatıyor. Konya’nın en işlek yerlerinden birinde bulunan o türbeyi ise kimse bilmiyor. İşte detaylar…

Konya’nın neredeyse her mahallesinde önemli türbe ve mezarlar bulunuyor. Maneviyatı bu kadar güçlü olan Konya’da belli bir kısım dışında kimse o türbe ve mezarları bilmiyor. Konya’nın en işlek yerlerinden biri olan Muhacir Pazarı yanındaki Balık Hali’nin içinde bulunan o türbeyi kimse bilmiyor.

whatsapp-image-2023-10-20-at-14-42-08.jpeg

BALIK HALİ’NİN İÇİNDE BULUNAN SÖYLEMEZ BABA KİMDİR

Hindistan’ın Allahâbat bölgesinde, Ahmet Por Serâme köyünde dünyaya geldi. Cevher Ali Kalender adında bir zatın oğludur. Nakşibendî ve Kadiri tarikatına mensuptu. İlk tahsiline memleketinde başladıktan sonra Hicaz’a gitti. Oradan da Anadolu’ya geçti. Bir süre İstanbul, Akseki ve Karaman’da kaldıktan sonra, 1263/1847-1848 yılında Konya’ya gelip yerleşti. Şeyh Fazıl Hüseyin Söylemez, medrese tahsili yanında iyi bir tasavvuf terbiyesi ile yetişti. Ailesi sonradan Arabistan tarafından gelip Hindistan’a yerleşen Müslümanlardandı.

Şeyh Efendi, Abdurrahman Paşa’ya İstanbul’da iken adliye nazırı ve sadrazam olacağını müjdelemiş, bu müjdesi tahakkuk edince, Paşa’nın Şeyh Efendi’ye bağlılığı artmış. Şeyh, paşaya evvelce Konya’ya vali olarak geleceğini de söylemiş, fakat Paşa, Konya yerine Ankara valiliğine tayin edilmiş. Şeyh Efendi’nin kerameti bu suretle küçük bir değişiklikle yerine gelmiştir. Konak bu sebeple Paşa tarafından yaptırılmıştır. Türbenin yanında bulunan dergâh ve mescit daha önce yıkılmıştır.

whatsapp-image-2023-10-20-at-14-42-15.jpeg

Çok konuşmadığı için Konya’da, Söylemez lakabıyla anılan bu seyyah şeyh, 1328 H. 1910 M. yılında muhtemelen 83 yaşlarında vefat etti ve sağlığında yaptırılan türbeye defnedildi.

Aynı zamanda iyi bir hattat olan Şeyh Fazıl Söylemez, birçok risale ile bir silsilename yazdı. Kerameti zahir evliyadan kabul edilir.

Konya’da Şeyh Fazıl Hüseyin Söylemez’le ilgili olarak kapsamlı ve vakıf kayıtlarına dayanılarak ilk araştırma, Yusuf Küçükdağ tarafından yapılmıştır.

Şeyh Konya’ya yerleştikten sonra, şimdiki türbesinin bulunduğu civarda bir zaviye, mescit ile sağlığında türbesini de yaptırarak vakfetmiştir.

whatsapp-image-2023-10-20-at-14-42-23.jpeg

KONYA BASININA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İngilizler ’in İstanbul’u 16 Mart 1919 tarihinde İşgal etmesinden sonra İtalyanlar Konya’ya gelmiş, Konya ve Akşehir Tren İstasyonunu gözetim altına almıştır. Konya’da kendilerine yardımcı olabilecek kişileri bularak onlara para vermek suretiyle de bazı olayların çıkmasını sağlamışlardır. Ancak Konya basını Millî Mücadele’nin yanında yer almış, İtalyanlara herhangi bir taviz vermemiş, işgale karşı yayınlarını sürdürmüştür. Öğüt Gazetelerinin yayınları İstanbul’da bulunan İngiliz İşgal Kuvvetlerini tedirgin etmiş, Konya’daki İtalyanlara “baskı” yaparak bu gazetelerin kapatılması istenilmiştir. Öğüt Gazetesi’ne yapılacak ani baskını öğrenen Öğüt çalışanları, gazeteyi bir gecede Söylemez Tekkesi ’ne taşımışlar ve orada gazetenin baskısını gerçekleştirmişlerdir.

Hatta iki gazeteci arasında da şöyle bir konuşma geçmiştir;

-İtalyanlar gazeteyi Söylemez Baba Türbesi’ne taşıdığımızı haber alırlarsa ne yaparız?

-Söylemez Baba kimseye bir şey söylemez ki, Söylemez Baba’nın ağzı sıkıdır kimseye bir şey söylemez, biz gazetemizi basalım görevimizi yapalım.”

Gerçekten de emniyetli bir şekilde gazete yayın hayatına Nasihat olarak devam etmiş, yaptığı bir haber ile Konya’da işgale karşı bir miting düzenlenmesini sağlamıştır. Alim bir şahsiyet Sivaslı Ali Kemalî, mitingde şunları söylemiştir: “Ey ahali, ey Konyalılar! Gazete demek bir milletin dili demektir. General Milen dilimizi kesti. (Kahrolsun sesleri) Ne idüğü belirsiz birkaç Frenk dilimize kilit vurdu. Millî davalarımızı müdafaa etmek, dinimizi, imanımızı, Türklüğümüzü muhafaza etmek, bizim, sizlerin, hepimizin vazifesidir. Bizi susturamazlar. Dönersek kahpeyiz, millet yolunda bir azimetten. Bu millet ölmedi, ölmeyecektir. Bugün Öğüt’ü kapatmışlarsa yarın bir başka Öğüt çıkacak, bizi hak ve hakikat yolunda asla ve asla susturamayacaklardır.”

whatsapp-image-2023-10-20-at-14-42-07.jpeg

SÖYLEMEZ BABA TÜRBESİ’NİN KERAMETİ NEDİR

Balık Hali’nde bulunan balıkçılardan ve kaynaklardan aldığımız bilgilere göre konuşamayan küçük yaştaki çocuklar aileleri Söylemez Baba Türbesi’ne getirerek dua ediyorlar.

-Buse Aşcı

whatsapp-image-2023-10-22-at-13-32-18.jpeg

Kaynak:Konya'nın Sesi