İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlattı!

İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlattı!
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyunun görüşüne açılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni anlattı.

Çocuk ve gençlerin geleceğin Türkiye’sine daha güçlü, donanımlı ve erdemli bir şekilde taşıması hedeflenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağının, "gorusoneri.meb.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyunun görüşüne sunulduğunu belirten Yiğit, modelin gelecek gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli bir şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasındaki toplantıda her türlü öneriye açık olan müfredat taslağına süresi içerisinde tüm öğretmenler tarafından katkı sunmanın önemine değinen Yiğit, program çerçevesinde milli bilince sahip, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip bilge nesiller yetiştirilmesinin bu programın ana hedefi olduğunu kaydetti.

Murat Yiğit, eğitim yöneticileri ve öğretmenlere bu süreçte büyük görevler düştüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören 'bütüncül eğitim yaklaşımı' modelinin benimsendiği bu programla öğrencilerimiz inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı olmayacakları bir öğrenme süreci içerisinde yer alacak. Sonuç yerine süreç odaklı ölçme değerlendirme yaklaşımının benimsenmesi de bu modelin çok önemli bir yönü oldu. İlk kez müfredata giren "sistem okuryazarlığı" ile öğrencilerin herhangi bir konuda öğrenme yöntemini kendisinin belirlemesi ve kendi kendine öğrenebilmesinin amaçlandı."

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Murat Yiğit başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, Maarif Müfettişleri Başkan ve Yardımcıları, 31 ilçe milli eğitim müdürü ve her ilçeden bir şube müdürü katıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı