Alkol ve tütün ürünleri üreticilerine teminat zorunluluğu

Alkol ve tütün ürünleri üreticilerine teminat zorunluluğu
Tütün üreticileri ile tütün üretim ve pazarlama kooperatifleri hariç olmak üzere tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ticaretini yapanlardan alınacak teminat bedelleri belli oldu.

AA'nın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tütün, Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı, Sigara Filtresi, Alkol ve Alkollü İçkilerin Üretim ve/veya Ticareti Faaliyetinde Bulunanlardan Teminat Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu bedeller, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi sektörlerinde, tesis kurma uygunluk belgesi ve/veya üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bulunanlar ile bu belgeleri almak ya da üretim tesisini devralmak amacıyla başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerden alınacak.

Sigara kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 20 milyar adede kadar olanlardan 40 milyon lira, 20-40 milyar adede kadar (40 milyar dahil) olanlardan 45 milyon lira, 40 milyar adetten fazla olanlardan 50 milyon lira teminat alınacak.

Makaron kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 3 milyar adede kadar (3 milyar dahil) olanlar 40 milyon lira, 3-4 milyara kadar (4 milyar dahil) olanlar 45 milyon lira, 4 milyar adetten fazla olanlar 50 milyon lira teminat verecek.

Nargilelik tütün mamulü kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 300 tona kadar (300 ton dahil) olanlardan 5 milyon lira, 300-600 tona (600 ton dahil) kadar olanlardan 10 milyon lira, 600 tondan fazla olanlardan 15 milyon lira teminat talep edilecek.

Puro ve sigarillo kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 50 tona kadar (50 ton dahil) olanlardan 10 milyon lira, 50-100 tona kadar (100 ton dahil) olanlardan 15 milyon lira, 100 tondan fazla olanlardan 20 milyon lira teminat alınacak.

Sarmalık kıyılmış tütün mamulü kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 500 tona kadar olanlar 5 milyon lira, 500-1000 tona kadar (1000 ton dahil) olanlar 10 milyon lira, 1000 tondan fazla olanlar 15 milyon lira teminat verecek.

Pipoluk tütün mamulü kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 200 tona kadar (200 ton dahil) olanlardan 4 milyon lira, 200-400 yüz tona kadar (400 ton dahil) olanlardan 8 milyon lira, 400 tondan fazla olanlardan 10 milyon lira teminat istenecek.

Yaprak sigara kağıdı kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 3 milyar adede kadar (3 milyar dahil) olanlardan 3 milyon lira, 3 milyardan fazla olanlardan 5 milyon lira teminat talep edilecek.

Sigara filtresi kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 5 milyar adede kadar (5 milyar dahil) olanlardan 3 milyon lira, 5 milyar adetten fazla olanlardan 5 milyon lira teminat alınacak.

Alkollü içecek sektörü

Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi ve/veya Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bulunanlar ile bu belgeleri almak ya da işleme tesisini devralmak amacıyla başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerden günlük teorik üretim kapasitesi 50 tona kadar (50 ton dahil) olanlardan 5 milyon lira, 50 tondan fazla olanlardan 10 milyon lira teminat istenecek.

Alkollü içki sektöründe, söz konusu gerçek ve tüzel kişilerden fermente alkollü içki ana kategorisinde yıllık üretim kapasitesi 20 bin litreye (20 bin litre dahil) kadar olanlardan 500 bin lira, 20 bin litreden 100 bin litreye kadar (100 bin litre dahil) olanlardan 1 milyon lira, 100 bin litreden 300 bin litreye kadar (300 bin litre dahil) olanlardan 2 milyon lira, 300 bin litreden 2 milyon litreye kadar (2. milyon litre dahil) olanlardan 4 milyon lira, 2 milyon litreden 10 milyon litreye kadar (10 milyon litre dahil) olanlardan 8 milyon lira 10 milyon litreden 50 milyon litreye kadar (50 milyon litre dahil) olanlardan 15 milyon lira, 50 milyon litreden fazla olanlardan 50 milyon lira teminat alınacak.

Distile alkollü içki ana kategorisinde yıllık üretim kapasitesi 2 milyon litreye kadar (2 milyon litre dahil) olanlardan 4 milyon lira, 2 milyon litreden 5 milyon litreye kadar (5 milyon litre dahil) olanlardan 8 milyon lirası, 5 milyon litreden 10 milyon litreye kadar (10 milyon litre dahil) 12 milyon lira, 10 milyon litreden 50 milyon litreye kadar (50 milyon litre dahil) olanlardan 15 milyon lira, 50 milyon litreden fazla olanlardan 50 milyon lira teminat talep edilecek.

Yönetmelikle alkol ve alkol içki ithalatı için dağıtım yetki belgesi ve dağıtım uygunluk belgesi bulunanlar ile bu belgeleri almak için başvuru yapanlardan alınacak teminat tutarları da belirlendi.

Faaliyet hacimlerinin değişmesi durumunda teminat tutarları güncellenecek

Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ile alkol ve alkollü içki üretici firmalarının proje revizyonu ve/veya proje tadilatı kapsamında yıllık kapasiteleri ile alkollü içki ithalatçı firmalarının faaliyet hacimlerinin değişmesi durumunda teminat tutarları güncellenecek.

Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerden alınacak teminat tutarı toplamı 50 milyon lirayı geçemeyecek.

Tütün ve/veya tütün mamulleri sektöründe tütün işleme tesisi, sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü ile puro ve sigarillo kategorilerinin herhangi birinde üretim tesisi bulunan veya tesis kurma aşamasında olan gerçek veya tüzel kişilerden Tütün Ticareti Yetki Belgesi için ayrıca teminat alınmayacak.

İdare ve kurumlar ile mahalli idareler ve bu idareler tarafından kurulan işletmeler, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerine ait firmalardan, yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle teminat istenmeyecek.

Bugün itibarıyla faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerce ilgili madde kapsamında verilecek teminatlardan, teminat mektupları 90 gün içinde daire başkanlığına, diğer teminatlar muhasebe birimine verilecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı