Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alacak! Konya’da Var!

Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alacak! Konya’da Var!
 İnternet Editörü
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Konya’nın da aralarında olduğu birçok ilde sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete’de 22 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Sıralamaya girenlerin 5 (beş) katı kadar yedek pozisyon belirlenecek. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3- Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

ARANAN NİTELİK VE ÖZEL ŞARTLAR NELER?

1) Kimya Teknisyeni pozisyonu için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak,

b) 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Pozisyonu için;

a) Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

b) 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

ç) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

e) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

f) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

g) 170 cm'den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 15'ten az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95'ten fazla, 80-15=65'ten az olmaması gerekmektedir.)

h) Adayların özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve istenilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları güncel tarihli belgeyi "Diğer Belgeler/Ek Belgeler" sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

ı) Yerleşmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların boy ve kilo ölçümü kurumumuzca ayrıca yapılacaktır. (Boy/kilo ölçümlerinde farklılık olması durumunda Kurumumuzun ilgili birimi tarafından yapılacak olan son ölçüm değerleri geçerli olacaktır.)

KONYA’DA DA PERSONEL ALINACAK

Müdürlüğün alım listesinde Konya’da yer aldı. İlandaki bilgiye göre MTA Konya Bölge Müdürlüğü 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak:Konya'nın Sesi