Selçuk Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel Alacak!

Selçuk Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel Alacak!
 İnternet Editörü
Selçuk Üniversitesi 45 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, 15 Nisan’a kadar devam edecek başvurular için şartlar neler? Detaylar haberimizde…

Selçuk Üniversitesi’nin 45 sözleşmeli personel alımı için başvurularda sona yaklaşıldı. 25 Mart’ta başlayan başvurular 15 Nisan’da sona erecek.

Kadrolar şu şekilde belirlendi:

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

İLANA BAŞVURMAK İÇİN GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. İlan edilen kadro pozisyonlara atanacak personellerin görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak.

8. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacak.

9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacak.)

10. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacak.

İLANA BAŞVURMAK İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2. Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Sadece bir ünvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla ünvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacak.

5. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve vardiyalı sistemde çalışabileçeklerini kabul etmiş olmak.

6. Destek Personeli pozisyonuna başvuran adaylardan sadece Orta öğretim mezunlarının başvuruları kabul edilecek. Yükseköğretim Kurumlarında örgün öğretime devam eden öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek. (Açık Öğretim hariç)

BAŞVURULARIN ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI NASIL OLACAK?

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai bitimine kadar) “personelilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacak.

Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar “personelilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecek.

Adaylar sadece tek bir ünvan için ünvan kodu belirterek başvuru yapacak. Birden fazla ünvan kodlu ünvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecek. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacak.

İLANA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN!

Kaynak:Konya'nın Sesi