İş Makinası ve Yarı Römork Satış İhalesi İlanı

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İŞ MAKİNASI VE
YARI RÖMORK SATIŞ İHALESİ İLANI

  1. Belediyemize ait hizmet dışı olarak kullanılmayan aşağıda plakaları, marka, cinsi, modeli, muhammen bedel ve geçici teminat tutarları belirtilen ekonomik ömrünü doldurmuş 8 adet tamir ile kullanılabilir 3 adet olmak üzere 11 adet motorlu araç, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-c ve 45. 46. 47. Maddeleri hükümlerine göre açık teklif usulüyle satılacaktır. İhale konusu satılacak araçların muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale saatleri ve araçların özellikleri aşağıdaki gibidir.
PLAKASIMARKACİNSİDURUMUMODEL YILIMUHAMMEN BEDEL (₺)GEÇİCİ TEMİNAT % 3 (₺)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1-TÜMOSAN 8280TRAKTÖR (TRAFİK TESCİLİ YAPILMAMIŞ PLAKA YOK )TAMİR İLE KULLANILABİLİR1996100.000,00 ₺3.000,00 ₺07.05.202410:00
242 APV 690STEYR 8073TRAKTÖREKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ1991200.000,00 ₺6.000,00 ₺07.05.202410:05
3AK BLD 22 004KOMATSU PW180EKSKAVATÖREKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ2011500.000,00 ₺15.000,00 ₺07.05.202410:10
4AK BLD 22 013CATERPILLAR 941PALETLİ YÜKLEYİCİEKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ1979150.000,00 ₺4.500,00 ₺07.05.202410:15
5-CATERPILLAR 955LPALETLİ YÜKLEYİCİEKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ1985200.000,00 ₺6.000,00 ₺07.05.202410:20
6-CUKUROVA 885KAZICI YÜKLEYİCİTAMİR İLE KULLANILABİLİR2005100.000,00 ₺3.000,00 ₺07.05.202410:25
742 U 9241MACKÇEKİCİ (Yarı Röm. İçin Çekici)EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ1977250.000,00 ₺7.500,00 ₺07.05.202410:30
842 U 5876BURGYARI RÖMORKEKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ1977200.000,00 ₺6.000,00 ₺07.05.202410:35
942 U 4072FATİHÇÖP KAMYONUEKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ1992150.000,00 ₺4.500,00 ₺07.05.202410:40
1042 U 0516FATİHÇÖP KAMYONUTAMİR İLE KULLANILABİLİR1994150.000,00 ₺4.500,00 ₺07.05.202410:45
1142 AEV 495BMCÖZEL AMAÇLI (HİDR. SIKIŞT. ÇÖP KAS.)EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ2000160.000,00 ₺4.800,00 ₺07.05.202410:50

2. İhale 07.05.2024 tarihinde salı günü tabloda belirtilen saatlerde, Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda sıra numarasına göre yapılacaktır.
3. Satılacak araçlar Kozağaç Mahallesi 31338. Sokak No: 2 adresindeki asfalt şantiyesindedir. İsteklikler araçları buralarda görebilirler.
4. İsteklilerce verilecek fiyat teklifleri KDV dahil olarak verilecektir.
5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden istenen belgeler;
a) Gerçek Kişilerden: 1- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), 2- Adres beyanı, 3-Nüfus kayıt örneği, 4- Noter tasdikli imza beyannamesi, 5- Akşehir Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi, 6- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 7- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi
b) Tüzel Kişilerden: 1- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), 2- Adres beyanı, 3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, 4- Noter tasdikli imza sirküsü, 5- Akşehir Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi, 6- Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 7- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi
6. İhalede birden fazla araca teklif sunmak isteyen istekliler, satın alacakları araç miktarı kadar geçici teminatlarını ayrı ayrı yatırmaları gerekmektedir. Birden fazla araca teklif sunacak istekli her araç için ayrı ayrı evrak hazırlamayıp tek bir zarf içerisinde her araç için yatırmış olduğu geçici teminat mektupları veya makbuzları ile diğer istenen evrakları tek bir zarf içerisinde ve zarfın dışına teklif sunacağı aracın satış sıra numarası ile araç plakasını yazması gerekmektedir.
7. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 06.05.2024 Pazartesi günü saat 17:00' a kadar, Akşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
8. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02022277