Konya Ereğli Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantı duyurusu

S.S. KONYA EREĞLİ MERKEZ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ 2021-2022-2023 YILLARI BİRLEŞTİRİLMİŞ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ : 12/06/2024

TOPLANTI SAATİ : 10:30

TOPLANTIY YERİ : Cumhuriyet (Cinler) Mah. Anafartalar Cad. No:60/A Ereğli/Konya ( Er Edem Pastahanesi )

S.S. KONYA EREĞLİ MERKEZ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ’ nin Yönetim Kurulu olarak 10/05/2024 tarihinde kooperatif merkezinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Kooperatifin 2021-2022-2023 yılları Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantılarının 47. Maddeye göre 12/06/2024 çarşamba günü Saat 10:30’da Cumhuriyet (Cinler) Mah. Anafartalar Cad. No:60/A Ereğli/Konya ( Er Edem Pastahanesi ) adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28/06/2024 tarihinde çoğunluk sağlanmaksızın aynı yer ve saatte yapılmasına. Toplantı yer, gün, saat ve gündemin yerel gazetede yayınlanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM :

1-) Açılış ve Yoklama Divan Heyeti seçimi ve saygı duruşu

2-) 2021 - yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, oylanması ve ibrası , Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, oylanması ve ibrası, Bilanço ve Gelir-Gider cetvellerinin okunması ve müzakeresi, kabulü yada reddi ve yönetim kurulunun ibrası

3-)2022 - yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, oylanması ve ibrası , Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, oylanması ve ibrası, Bilanço ve Gelir-Gider cetvellerinin okunması ve müzakeresi, kabulü yada reddi ve yönetim kurulunun ibrası

4-)2023 - yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, oylanması ve ibrası , Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, oylanması ve ibrası, Bilanço ve Gelir-Gider cetvellerinin okunması ve müzakeresi, kabulü yada reddi ve yönetim kurulunun ibrası

5-)2024 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi karara bağlanması

6-)Kırsal kalkınma destek ve hibe programlarından, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanacak tüm projelerden, üst birliklerden, Tarım Kredi Kooperatiflerinden, üretici birlikleri düve projelerinden, Ziraat Bankası kaynaklı tüm projelerden, Bakanlıkça verilecek işletme kredilerinden faydalanmak için yönetim kuruluna uygulama yetkisi verilerek kredi hibe ve teknik yardım alma yetkisinin verilmesi

7-)Gayrimenkul alımında, satımında kiralanmasında takip edilecek usul ve alınacak gayri menkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatının belirlenmesi, ayrıca kiralanacak süt toplama merkezinin kira bedelinin belirlenmesi

8-)Kooperatifin ihtiyacı olan araçların(süt toplama araçları, yem dağıtma araçları) alınması kiralanmasının fiyatının belirlenmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi alınacak süt toplama tanklarının fiyatının belirlenmesi görüşülmesi

9-) Kooperatif adına ihtiyaç olması halinde özel ve kamu bankalarından ve diğer finans kuruluşlarından kredi kullanılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması, yönetim kuruluna yetki verilmesi.

10-) Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilerine verilecek ücret, huzur hakkı ve yollukları belirlemek, Yönetim Kurulunca teklif edilen kooperatif personel kadrolarının, ücretlerini ve yolluklarını tespit etmek.

11-) Olağan Genel Kurul Toplantılarını iki hesap dönemini kapsayacak şekilde erteleyip birleştirmek suretiyle yapılabilmesinin görüşülmesi; 2024-2025 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantılarının birleştirilerek iki yılda yapılması kabul edilir ise 2026 yılında genel kurul yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

12-) Genel kuruldan alınacak Olağan Genel Kurulların birleştirmek suretiyle yapılması yetkisine istinaden 2025 yılına ait Tahmini Bütçenin görüşülmesi, kalemler arası aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi.

13-) 01.02.2022 tarih ve 31737 sayılı resmi gazetede yayınlanan kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimine dair yönetmelik hükümlerine göre dış denetiminin yapılması için denetçi atanmasına ve atanacak denetçi isminin ve ücretinin belirlenmesi

14-) Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve üst birlik temsilcilerinin seçimi ile sürelerinin belirlenmesi.

15-) Dilek ve temenniler , kapanış.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02035340