Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'ndan ilan

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/38 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HADİMİ Mahalle/Köy, 21048 Ada, 8 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Konya İli, Meram İlçesi, Hadimi Mahallesi, Bakırcılar Sok. No: 8 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 344 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında; 2 kat İkiz ayrık mesken Sahası alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 2.700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02058451