Azad Et Allah'ım

Zayıf olduğu bildirilen bir rivayette Ramazan ayı ve orucu için
وآخره عتق من النار
Sonu cehennemden azad olmaktır.
İbni Hüzeyme sahihi:
3/341
إن الملوك اذا شابت عبيدهم
فى رقهم عتقوهم عتق ابرار
وانت يا خالقي اولى بذا كرما
قد شبت فى الرق فاعتقنى من النار
İnnel mulûke izê şêbet abîduhumû,fî rikkihim a'tekûhum itka ebrârin.
Ve ente yê hâlikî evlê bi zê keramen,ked şibtu firrikki fe'tiknî min en nâri.

Padişahların (bir adeti var), kendilerine hizmet eden kölelerinin saçları kölelikteki hizmette ağarınca onları (tam hür olsunlar diye)azad ediyorlarmış.
Ey yüce yaratıcı (Allahı)m! Sen(her hususta )ve bu hususta da herkesten daha kerim, daha cömertsin ben de sana kulluk ederken benim saçım ağardı(ağarmadıysa ve kişinin ömrü olursa ağaracak) beni ateş (cehennem)den azad eyle.

Enes b. Malik'in rivayet ettiği ve zayıf olduğu belirtilen bir hadiste Resulullah efendimiz şöyle buyurmuştur : "Yüce Allah bana vahyetti ki mü'min kulumun saçları benim nurumdan bir nurdur ben nurumu nârımla (ateşimle) yakmaktan daha kerim olanım (nurumu ateşimle yakmam)"
İbni Adiyy el kâmil fid duafâ'4/6

Bir Kudsi hadis olarak nakledilen bir sözde de şöyle buyurulmuştur : "kulum! Saçların ağardı, gözlerin zayıfladı belin büküldü benden utan (bana isyan etme) ben de senden( sana azab etmekten) utanıyorum."

Yüce Allah kulları hakkında dilediği hükmü ve kararı vermekte elbette serbesttir istediğini affeder istediğini sorgular istediğini istediği yere cennete veya cehenneme yollar.

İnsan ömrü içerisinde en verimli ve bereketli ay şübhesiz Ramazan ayıdır Ramazanın son 10 günü ise çok daha önemlidir, Rasulullah efendimiz Ramazanın son on gününde çok dahafazla gayret gösterirdi.Bugun
Ramazanın son günü ve son iftarı açılacak.
Bu iftar esnasında hem sevinç yaşanacak hem de oruç tutanlar ücretlerini Yüce Allah'tan alacaklardır.

Bu ücret rahmet af mağfiret ve cehennem
ateşinden azadtır.
Ahiretteki mukafâtın kadr u kıymetini ancak ve ancak bilir.

Ey alemlerin rabbi olan Yüce Allah bütün güzel isimlerin ve ismi azamın hürmetine bütün kitapların ve kur'an-ı Kerim'in hürmetine bütün peygamberlerin ve Resulullah efendimizin hürmetine bizleri ve bütün müminleri cehennemden azad eyle.Amin.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi