Beraberliğin Şerefi

وهو معكم از أو خبر مى آيد
در سينه از اين خبر شرر مى آيد
زاتى نخوشى كه خويش نشناخته أى
چون بشناسى دگر چه در مى آيد

Ve huve meakum ez ûv haber mîâyed, der sîyneh ez în haber şarar mî âyed.
zâti nahoş ki hîş neşinahteî, çûn bişinâs diger çi der mi âyed.

"O sizinle beraberdir" Hadid Suresi : 4.Ayet. müjdesi O'ndan gelir,
Bu müjde ile gönülden kıvılcımlar saçılır.
Kendini bilmediğin için rahat değilsin sen, kendini bir tanırsan başka kapı çalmazsın sen.
Dolayısıyla kendini tanıyan Rabbini de tanır.
Yüce Allah, herkes ile umumî bir şekilde ilmi ve kudretiyle, mü'minlerle de hususî bir şekilde ilmi,fazlı ve rahmetiyle beraberdir.
Nerede olursak olalım, nasıl olursak olalım yüce Allah kuşatıcı olan ilmiyle, lütfuyla ve rahmetiyle bizimle beraberdir.
Yukarıda geçen Ayet-i Kerime'nin devamı da, "Ve Allah yaptıklarınızı görür" şeklindedir, sizden haberdârdır sözlerinizden,
davranışlarınızdan hiç bir şey O'na gizli değildir, hatta
"Sen sözü açığa vursan ve da( gizlesen de) O gizliği de,gizlilin gizlisini de bilir"
Tâ- hâ Suresi : 7. Ayet.

Karada,denize,havada,
gece, gündüz ve her yerde, her zaman sözlerimizi duyar, yerimizi bilir,bizi görür.

Gidişatı ve yaşantısı iyi olmayan bir kimse durumunu ve dağınıklığını bir gönül ehline şikayet etmiş,
gönül ehli zât ona şunu öneriyor; Hergün üç defa şunu diyeceksin:

إن الله يرانى ويسمع كلامى ويعرف مكانى

İnnellahe yerâni ve yesma'ü kelâmî ve ya'rifu mekênî
Şübhesiz Yüce Allah beni görüyor, sözlerimi işitiyor ve yerimi biliyor.
Bir müddet sonra durumu düzelince huzuru yerine gelince, günde beş defa söylemesini tavsiye ediyor,sonra bu artarak devam ediyor ve o kişi içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan
yüce Allah'ın izniyle ve bu murakabeye vesile olan bu cümlelerin tekrarı ve bu şuur ile kurtuluyor.

Bu kişi biz olabilir miyiz? Evet olabiliriz zira Ayet-i Kerime hepimize hitap ediyor ve her birimiz ayrı ayrı Ayetin muhatabı sayılırız,bu hem İhsan makamıdır hem de murakabedir,
ve hem de nefsin tezkiyesinin tâ kendisidir.O'na salât ve selâm olsun Rasulullah efendimize birisi soruyor: kişinin nefsini tezkiye etmesi ne demektir? Rasulullah efendimiz şöyle cevap veriyor:
" Kul'un, nerede olursa olsun Allah'ın kendisi ile beraber olduğunu bilmesidir"
Silsile-i Sahîha : 3/38.

Bu bahsi şimdilik İmam Ebul Meâli'nin bir sözü ile bitirelim diyor ki: Madem Yüce Allah "Nerede olursanız O(Allah) sizinle beraberdir" buyuruyor,o halde Rasulullah efendimiz İsrâ ve Mirac gecesi,üç karanlık içinde (gece karanlığı,deniz karanlığı ve balığın karnındaki karanlık) bulunan Hz Yunus'tan Yüce Allah'a daha yakın değildi.

Şübhesiz herşeyin en doğrusunu ve iç yüzünü yüce Allah bilir.

Allahım bizleri ve bütün mümin kardeşlerimizi yaptığını ihsan makamında yapan, murakebe şuuruna varan ve nefsini tezkiye eden kullarından eyle Âmîn.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi