İnşaat Sektöründe Yapay Zeka Kullanımı

İnşaat sektörü dünya genelinde iş gücüne sahip, ekonomiyi şekillendirebilen faaliyet alanlarının başında gelmektedir.

Yapay zeka inşaat sektörü için yeni kullanılan bir teknoloji olsa da ilerleyen dönemlerde aktif bir biçimde kullanılacak, bu sektörün içine yerleşmeye başlayacaktır. Yapılan tüm araştırmalar ve çalışmalar bu ilerlemenin bu şekilde olacağını öngörüyor.

Önceki yazılarımızın birinde mimaride yapay zeka kullanımından bahsetmiştik.

Gelin şimdi de mimariyle irtibatlı olan inşaat sektöründe yapay zeka nerelerde kullanabiliriz ona bir bakalım isterseniz.

İnşaat sektöründe yapay zeka ne amaçla kullanılabilir?

*Projenin planlama aşaması:

- Aynı bölgede daha önce yapılan projelerin analizini çıkarıp hangi riskler var bize veri olarak sağlayacak ve bunları yapım sözleşmesine aktarma durumu ortaya çıkaracak.

- Bina bilgi modellemesi (BIM) Yapı proje aşamasında yapı ile ilgili mimarlar, mühendisler, kurumlar ve diğer ilgililerle iletişim ve iş birliğini artırır. Yapıların üç boyut modellemeleri yapılıp uygulama aşamasından önce meydana gelecek olumsuzlukları önler.

- Proje tasarım aşamalarının hızlı sonuçlanmasına yardımcı olur.

-Akıllı şehir akıllı köy yapım işleri hızlanacak.

-İç ve dış mekân çizimlerinde farklı malzemelerin bir araya gelip olumlu ve olumsuz sonuçlarını görmemize yardımcı olur.

- İnşaat uygulama sürecince yaşanacak detay bozukluklarının çözümü önceden sağlanır ve gecikmelerin önüne geçilir.

- Her türlü gereksiz malzeme ve işgücünü minimize eder.

*İnşaat sonrası takip:

- Projelerin tamamlanan aşama aşama verilerine ulaşmada kolaylık sağlar.

- Mekanlarda kısmen canlılar gibidir. Bunlar da her aşamada

Takip edilmelidir. Binalarında uzun süre yaşaması için adeta bir yapay zeka doktorununa ihtiyaç vardır.

*Verimli planlama:

- Beton demir üretiminin atölyelerde analizleri yapılıp inşaatlarda takibi, buralarda yapay zekanın kullanımı beton ve demir kalitelerine ciddi manada etki edecektir.

- Yapay zeka, insanın fiziksel gücü ile zor yapılan işleri, tekrarı olan işlerin yapımında kolaylık sağlar. Duvar Ören, sıva yapan, Boya yapan iş makinaları sektöre girmeye başladı.

- Sıhhi tesisat ve elektrik işlerinde enerji ve su tasarrufu sağlar.

*Maliyetin aşılmaması:

- Doğru maliyet tespitiyle cebindeki parayla iş yapma rahatlığı olur. Genelde çok büyük oranda maliyetleri yanlış tespit ediliyor ve inşaatlar öngörülenin üzerinde maliyetle sonuçlanıyor

- Malzeme tedarikte alımı daha uygun yerlere yönlendirme yapabilmesi.

-Malzemelerin yapılarda hareketleri hakkında bilgilendirme

*Şantiye takibi ve güvenliği:

- En fazla iş kazalarının olduğu sektör inşaat sektörüdür.

Genel olarak elektrik çarpması, herhangi bir nesneye takılıp düşme, iki nesne arasına sıkışma vs.ne çok ölümcül kazaların önüne geçmek için yapay zekâ çalışması devam etmekte olup yüksek risklere anında tedbir almakta.

- Şantiyede giriş çıkışları, baret, iş gözlüğü takmayan işçilerin takibi uygun ekipmanları bulundurmayanlar tespiti.

- Önceki iş kazaları verilerinin toplanması ona göre tedbir alınması, kameralar ve sensör sayesinde takip edilebilir

- Dronlarla iş güvenliği, küçük malzeme taşınması, çatı kontrollerinin takibi

-Yüz takip sistemi ile inşaata giriş çıkışlar ve yönlendirme

- İş makinalarının arıza ve bakımları hakkında uyarı vermesi

- Hava şartları verileriyle bazı riskler ortadan kalkar.

Yapay zeka riskleri neler?

- Sistemin doğruluğunun denetimi

- İşsizliğe yol açma durumu

- Sistemin hata verip kilitlenmesi

- Yerel ve ulusal standart oluşması

- Hukuki sorunlar

- Eğitim ve bakım ve kontroller

- personelin kötü niyeti

İnşatların yapay zekaya dönüşümüyle iyi veri girmek şartıyla, Yeni mezun mimar ve mühendisler kendilerini bu konuda yetiştirirlerse daha avantajlı ve önlerinde ciddi fırsatlar oluşur.

İnşaat sektöründeki yöneticileri, inşaat alanında yapay zekanın kullanılması gereken alanlara yapacakları yapay zeka yatırımları Sayesinde, sektörün hızlı büyümesine olanak sağlayacaktır. Bu konuda erken hareket edecek firmalar, sektörün ilerleyen dönemlerinde söz sahibi olma konumuna gelebilecekler.

Yapay zekanın ne kadar ruhu olmasana yakın bir süreçte bütün sektörlerde yerini alacak gibi gözüküyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Hasan Özdemir Arşivi