Hidayetin Dışa Vurması

واذا حلت الهداية قلبا
نشطت للعبادة الاعضاء

Ve ize hallet il hidâyetu kalben,neşetat lil'ibâdetil a'zâu.
Eğer hidayet bir kalbe yerleşir(ve o kalbte kökleşir)se, bütün organlar (kalbin emrinde olduğu için, kalbin ve kalbteki hidayetin sâiki ve tahrikiyle yüce Allah'a sahih ve içten gelerek) çok rahat ve usanmadan ibadet ederler(Her organ görevini eksiksiz yapar).
Eğer tâat ve ibadette bir eksiklik, gevşeklik ve terk varsa o oranda hidayette sikintiy var demektir.

Hidayet maksada ve maksûda götüren, irşad eden,delalet eden şeydir.
Kalbte kök salan hidayet, başta dil olmak üzere bütün azaları - Yüce Allah'ın izniyle- zabt ü rabt altına alır onları yanlışa salmaz,
Hidayete muvaffak olan kişi, yalnızlığa itilmez, Yüce Allah onu korur.

Yalnızlığa itilen kişi ise, tehlikelere doğru yavaş yavaş veya hızlı hızlı sürüklenir ve meselâ dilini tutamaz, diline hakim olamaz dilini yanlışa salıverir.

Dile sahip olmamanın neticesi bedeninde bir gevşeklik ve tembellik,
kalbinde bir katılık, rızkında bir darlık hisseder ve sebebini de bilemez.

Yüce Allah'ın "El- Hâdî" Mübarek isminin kalbe tecellisi neticesinde kalbe hidayet yerleşir,
bu hidayet ağyâr ve mâsivâ'ya engel olur,zira böyle bir kalb gafletten kurtulur ve Allah icin durup düşünür.
Sebe' Suresi : 46.Ayet.

Mutlak ve hakiki hidayet Yüce Allah'tandır fakat yol gösterici irşad edici ve mecazi hidayet o'na salat ü selam olsun Rasulullah efendimizden de sadır olur, onun vekilleri ve varisleri olan gönül erlerinden,alimlerden, mürşitlerden davetçi kişilerden de elbette sadır olabilir.

Yüce Allah mutlak ve hakiki hidayet ile ilgili bir ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır : "Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin ama Allah istediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir."
Kasas Suresi: 56.Ayet.

Mukayyed ve mecazi hidayet ile ilgili de bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır:
"Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin"
Şûrâ Suresi: 52.Ayet.

Hidayetin mutlak olarak Yüce Allah'ın tasarrufunda olduğunu bilerek ve buna inanarak, Yüce Allah'ın bizleri ve bütün mümin kardeşlerimizi hidayet ettiği bu mustakîm yoldan, Rasulullah efendimizin ve ashabının yolundan bir an bile ayırmamasını ismi azam'ın hürmetine diliyor dileniyoruz.Âmîn.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi