Zevle Sultan Kimdir?

Bu hafta sizlere hemen hemen birçoğumuzun gün içerisinde önünden geçtiği şehrin merkezinde bulunan bir türbe ve mescitten bahsetmek isterim. Konya Kültürpark Durağı’nın karşısında bulunan Zevle Sultan Mescidi ve Türbesi.

Zevle Sultan’ın ismi veliler listesinde geçmekle beraber kim olduğu hakkında kesin bilgiler maalesef bulunamamaktadır. Mehmet Önder, Zevle Sultan’ın Selçuklular devrinde yaşamış şeyhlerden bir zat olduğunu hatta kendisinin bir hanım olduğunun da söylendiğini kaydederken, İ. Hakkı Konyalı bu konuda bir görüş öne sürmekten çekindiğini ifade eder.

Mescidin yapımı esnasında yalanan şöyle bir olaydan bahsedilmektedir. Sadreddin-i Konevi’nin oğlu Sadreddin Muhammed, çalışan usta ve mimarbaşına mescidin kıblesinin hatalı yapıldığını söyler fakat çalışanlar kabul etmez. Bunun üzerine keramet gösteren Sadeddin Muhammed onlara Kabe’yi gösterir. Yaşanan bu olay üzerine mescidin kıblesi düzeltilerek yeniden inşa edilmiştir.


Mescit zamanla harap olmuş hatta 19. yüzyıl başlarında bir süre ahır olarak kullanılmıştır. Abdülvâhid Çelebi tarafından onarılarak ibadete açılan mescit, çevresindeki mahalleye de bir dönem adını vermiştir.

Kare planlı ve tek kubbeli bir yapıdır. Kitabede inşa tarihi net olarak verilmese de 13. yüzyılın ilk yarısı olarak tarihlendirilmiştir. Kitabenin ilk satırında devrin sultanına hitaben ‘Alâü’d-dünyâ ve’d-dîn’ devamında ise Tevbe Suresi’nin 18. ayeti yazmaktadır.

1960 yılında halkın kendi imkânları ile onarılan, 1998 yılında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Zevle Sultan Mescidi ibadete açılıp, iç kısımdaki yatır bölümü dışarıya alınarak günümüzdeki haline ulaşmıştır.

Şehrimizde bulunan büyüklerimizin kıymetlerini bilip himmetlerine lâyık olabilmek duası ve ruhaniyetlerine birer Fatiha hediye etmek temennisiyle.

Sevgi ve saygı ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ayşe Özel Arşivi