İşte Burdayım Diyebilmek

كن ابن من شئت واكتسب أدبا
يغنيك محموده عن النسب
ان الفتى من يقول هأنذا
ليس الفتى من يقول كان ابى
Kün ibne men şi’te vektesib edeben,yuğnîke mahmûduhu aninnesebi,innelfete men yekûlu hê ene ze,leysel fetê men yekûlu kêne ebî.

Kişi kimin oğlu olursa olsun, kimlerden olursa olsun edep kazanmalıdır,
eğer terbiyeli,nazik,zarif olur da her hususta haddini bilip sınırı aşmazsa,yani edepli olur yerinde ve ölçülü davranırsa,bu güzel edep
nesebin boşluğunu doldurur,o zaman kişi çok asil ve meşhur bir aileden olmasa bile bir nâkısa ve boşluk kalmaz.
Asıl asîl kişi, herhangi bir hizmet veya ihtiyaç
olursa,din ve mukaddesât uğrunda,mazlum ve mağdur insanların yardımına koşma hususunda rehavet göstermeyen,elini taşın altına koyandır,
gerçek er kişi, hizmette hezimete uğrayan,iş yapmayıp benim babam filan kişidir,bize falanlar derler deyip soyuna sopuna ucuz yaslanan değildir.
Böyle bir boşluğu hiç bir nesep dolduramaz, dünyada bu nesebin belki geçici maddi faydasını görür ama, âhirette faydasını göremez,zira âhirette geçerli olan akçe takva, salih amel ve kalbî selim’dir.

Muhammed bahaeddin
Nakşibendi (k.s)nin bu hususta bir sözü şöyledir:
از خدا خواهيم توفيق ادب
بى أدب محروم گشت از لطف رب
Ez hudâ hvahîm tevfiki edeb,bî edeb mahrum geşt ez Lütfi rab.

Beni edebe muvaffak etmesini yüce Allah’tan
diliyorum, edebî olmayan bir kişi, alemlerin rabbi olan Allah’ın rahmetinden mahrum kalmıştır.

Yüce Allah’a ancak edeple güzel kul olunur dolayısıyla her yerde edepten ayrılmamak ve güzel ahlaka sahip olmak kulluğun gereğidir Rasulullah Efendimiz kişinin güzel ahlakı sayesinde ibadetle erişilecek yüksek derecelere ulaşacağını haber vererek ahlakı ibadetten ayırmamıştır.
Ebu Davûd Edeb: 7

Maksadına ulaşan edeple ulaşmıştır maksada varmadan Yolda kalan edepten yoksun olduğu için yolda kalmıştır.

Ya Rabbî bizlerin ve bütün mümin kardeşlerimizin amellerini Salih,takva’dan azığımızı bol eyle,
şu beden ülkesinin âdetâ padişahı olan kalbimizi selîm eyle, şübhesiz bu asla sana zor değildir.Allahım! Bizlere, Yüce Allah’a Rasulullah’a,âlimlere ve gönül erlerine karşı edebli olmayı nasîb eyle.Âmîn.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi