Mazlumun Duası

اذا انقطع الرجاء من كل حى
ففى الله الكفاية والرجاء
İzenkata'a rracêü min külli hayyin,fefillehil kifêyetu verracêü.
Yaşayanlardan umut kesilirse,Yüce Allah'tan umut kesilmez,O kuluna
yeter.
Peki dara düşenin duasına Allah'tan başka kim icabet eder
Neml Sures: 62.Ayet.
Dara düşen ve mazlum olanlar için Rasulullah
Efendimiz de şöyle buyuruyor:
ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر له فى الاخرة مثل البغى وقطيعة الرحم.
Yüce Allah'ın, Ahirette sahibine hazırladığı (azab) dışında dünyada cezasını en seri verdiği günah zulüm ve sıla-ı rahim bağlarını koparma günahı gibisi yoktur.
Ebu Davud Hadis no:
4902
Başka bir hadis-i şerif'te de:
دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه.
Kendisi facir bile olsa mazlumun (bed) duası mustecabtır,fucuru ise kendinedir,
Ahmet b Hanbel Müsned Hadis no: 8781.

Yüzde yüz mazlum olan Gazze ehlinin ve Filistinlilerin,bir bedenin
organları gibi olan diğer müslümanların,
dünyadaki mağdur ve mazlumların haklı olarak yüzde yüz zalim baği adî muteaddî, iftiracı, peygamberler katili, yalancı yahudiler ve avanesine yaptıkları ve yapacakları (bed) dualar karşılıksız kalmaz.
Buna devam edilmeli ve sabırla hayırlı sonucu beklenmelidir.

Gece okları mesabesinde
olan dua veya beddua bir gün hedefe ulaşır.

Yahudilerin Kur'an'ı Kerim'de lanet edilmeleri,
( Mâide:64) dolayısıyla Yüce Allah'ın kuşatıcı rahmetinden mahrum olmaları, dünyada zillet ve meskenet damgası ile damgalanmaları ve Allah'ın gazabına uğramalarından daha büyük bir ceza olamaz.
Ahirette ise Yahudilere ve avenesine ve benzerlerine
"Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez,onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz.
Fecr Suresi: 25,26 Ayetleri mutabık ve muntabık oluyor.

Ey "dua ediniz icabet edeyim" diye buyuran Yüce Allah!
Kusurumuz ve küsûrumuzla beraber sana dua ediyoruz emrini yerine getirdik vadini tecelli ettir ya rabbi!
Mazlumların yalnızların mustaz'afların dualarını kabul buyur, zalimlerin ğaddâr ve haddini aşanların müstehaklarını onlara musallat eyle Yarabbi!
Amin

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi