Tazarru

يا قابض النفس من جسم عصى زمنا
وغافر الذنب زحزحنا عن النار

Yê kâbidannefsi min cismin asâ zemenen,ve ğâfirezzenbi zehzihnê aninnêri.

Ey uzun bir süre (Akıl bâliğ olduğu andan ölüm yaklaşıncaya kadar cahillik edip Yüce Allah'a karşı) isyan eden bedendeki ruh'u kabzeden,çekip alan (ya bizzat kendi alan,ya ölüm meleği vasıtasıyla veya elçileri vasıtasıyla ki- onlar ölüm meleğinin
yardımcılarıdır- aldıran) ve günahkâr kullarına mağfiret edip affeden Yüce Allah!
Ne olur (beni de, bütün mü'minleri de yakıcı) cehennem ateşinden uzak eyle.

Şairin bu tazarrû' ve niyazına katılıyor, duasına da amin diyoruz.

Evet hakiki,kalıcı ve ebedî kurtuluş budur,yani cehennem ateşinden, azabından ve Yüce Allah'ın gazabından uzaklaşıp cennete girmektir.
Bu kurtuluşu Yüce Allah kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade buyuruyor:
"Herkes ölümü tadacaktır; yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir"
Âl-i imrân Suresi: 185 Ayet.

Kabir azabının Kur'an ve sünnetten birçok delili vardır, yukarıdaki ayet-i kerime'de de ahiret gününden önce dünyada yapılanların bir miktar karşılığı(iyi veya kötü) berzahta verileceğine işaret vardır.
"Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur"
Tirmizi Hadis no:2460.
Hadis-i şerif'i de berzah alemine ve kabre işaret etmektedir.

Ey alemlerin rabbi olan Yüce Allah! Bu cuma günü, cuma sabahı ve cuma günü duaların kabul edildiği saat hürmetine senden başka kimsesi olmayan biz günahkar kullarını ve bütün mümin kardeşlerimizi kabir azabından cehennem azabından gazabından emin eyle,rahmetinle Firdevs cennetine dahil eyle. Amin.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi