Ah Keşke

لهونا عن الايام حتى تتابعت
ذنوب على آثارهن ذنوب
فيا ليت أن الله يغفر ما مضى
وياذن فى توباتنا فنتوب

Lehevnê anıl eyyêmi hettê tetêbeat,zunûbun alâ âsârihinne zunûbün.
Feyê leyte ennellâhe yeğfiru mê madâ, ve ye'zenu fî tevbêtinê fenetûvbu.

Günlerimizi ihmal ettik (boş geçirdik ve hakkını vermedik)geriye dönüp
baktığımız zaman
günahların üst üste biriktiğini gördük.
Keşke Yüce Allah geçmişte yaptığımız günahları bağışlasa da bir de tövbeler etmek için bize izin verse ve biz de tövbe etsek( ne kadar) iyi olurdu.
Zira Yüce Allah tövbe imkanı vermeden kişi tövbe edemez.
Yüce Allah kulunu tövbeye muvaffak
etmezse kul tövbe
edemez.
Ana vana kapalı olursa hiç bir vanadan evdeki vana kapalı olursa evdeki musluklardan su akmaz.

Yüce Allah bu hususta bir âyet-i kerime de şöyle buyuruyor:
" Bunun üzerine O da tövbe etmeleri( ve eski durumlarına dönmeleri)
için onlara tövbe nasîb etti.
Tevbe Suresi:118.Ayet

Her makamın aslı ve her hâlin anahtarı olan tövbe,muhalefetten muvafakata günahtan taate,gafletten uyanmaya,uykudan
yakazaya intikal etmektir.

Tövbenin şartları, çeşitleri ve âdâbı geniş kitablarda mevcuttur oradan okumak mümkün ama, tövbenin ikinci bir tövbeye mahal bırakmayacak şekilde samimi olması en iyi olanıdır.
Bir şair şöyle der:

تاب من الذنب اناس وما
تاب من التوبة الا انا

Têbe minezzenbi ünêsün ve mê têbe minettevbeti illê ene.
Nice insanlar günahtan tövbe etti ama, (samimi olmayan) tövbeden yalnız ben tövbe ettim.

Bütün bunlarla beraber Güneş batıdan doğuncaya ve ruh boğaza gelinceye kadar tövbenin kabul edileceğini Rasulullah efendimiz haber ve müjde vermiştir.O halde her gün ve günde bir kaç defa tövbe etmek özellikle gece uyumadan önce tövbe etmek, mümkünse "Seyyid ül istiğfar" diye meşhur olan İstiğfarı yapmak önemlidir.
Bilmeyenler bu istiğfarı yazıp öğrenmeleri ve ezberlemeleri çok muhimdir.
Buhari şerif'te geçen bu istiğfarı gece yapan kişi sabahlamadan ölürse cennetliktir sabah yapan kişi akşamdan önce ölürse cennetliktir.
Buhari Hadis no: 6306

Allahım! Bizleri ve bütün mümin kardeşlerimizi kabul buyuracağın tövbeleri, İstiğfarı çokça yapmaya muvaffak eyle.Amin.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi