Allahım!

يا من الوذ به فيما اؤمله
يا من اعوذ به مما احاذره
لا يجبر الناس عظما انت كاسره
ولا يهيضون عظما انت جابره

Yê men elûzü bihi fiymê uemmiluhu,yê men eûzu bihi fiymê uhêziruhu.
Lê yecburunnêsu azmen ente kêsiruhu ve lê yehîydune azmen ente cêbiruhu.

Ey umduğum konularda kendisine iltica ettiğim,ey çekindiğim konularda da kendisine sığındığım Allahım!
İnsanlardan hiçbir kimse senin kırdığın kemiği(n parçalarını)kimse bir araya getirip tplayamaz,
senin toplayıp toparladığın,sağlam kıldığın kemiği de kimse parçalayamaz.

Yüce Allah kâdiri mutlak ve herşeye gücü yetendir.
Dilediği olur, dilemediği olmaz.
İmam -ı Şafii r.a bu husustaki itikadı ve inancı bir şiirinde şöyle özetler:
ما شئت كان وان لم نشا
وما شئنا ان لم تشا لم يكن
Mê şi'te kêne ve in lem neşe' ve mê şi'nê in lem teşe' lem yekün.
Allah'ım! Senin istediğin herhangi bir şey
biz istemesek te olur,
bizim istediklerimize gelince,sen istemesen hiçbiri olmaz.
Allah'ım! Bizleri ve bütün mü'min kardeşlerimizi İnancı sağlam,ameli salih
dinî bilgisi Kur'an ve sünnete dayanan makbul kullarından eyle.Amin.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi