Bir Hikmet

ليست بلذة لذة بعدها عذاب
وليست بمشقة مشقة بعدها راحة
Leyset bilezzetin lezzetün ba'dehê azâbün, ve leyset bimeşakkatin meşakkatün ba'dehê râhetün
Sonunda azab olan lezzet,lezzet değildir, sonunda huzur olan meşakkat de meşakkat değildir.

Asrımızın alimlerinden birisine,ömrün boyunca okuduğun en hikmetli konu nedir diye soruyorlar,o da şöyle cevap veriyor: Yetmiş yıldır okuyorum şu hikmet beni en çok etkileyen hikmet olmuştur, Bir insanın dünyada işlediği günahların peşin ve âcil olan lezzeti yok oluyor fakat günahların dünyadaki rezaleti ve âhiretteki cezası kalıyor, yine bir insanın dünyada işlediği taat ve ibadetlerin meşakkati zorluğu gidiyor fakat dünyadaki şerefi âhiretteki ecri ve huzuru, derecesi ve sevabı kalıyor.
كن مع الله ولا تبالي
ومد يديك اليه فى ظلمات الليالى
Kün meallâhi ve la tübêli,ve mudde yedeyke fî zulumâtilleyâlî.
Sen( ey mümin ve ey ahiret yolcusu)! mânen yüce Allah ile beraber ol, başka şeylere aldırma, gecenin karanlığında tazarru' ve niyaz ederek ellerini uzat duâ et ve şunu söyle:
Allahım bu dünya ancak senin zikrinle,âhiret de ancak senin affınla, Cennet de ancak mübarek Cemâlini temâşâ etmekle güzelleşir.
ودع الخلق للخالق فأنت وهم راحلون
Ve da'il halka lillhâliki feente ve hüm râhilûn.
Halkı Hakka bırak O,na
havale et,sen de,onlar da yüce Allah'ın huzuruna varacaksınız, dolayısıyla halkın menfaatine olanı söyle geç ve sen asıl olan (kulluk) görevine odaklan.
ولا تترك الخير مهما استصغرته
فانك لا تدرى أى حسنة تدخلك الجنة.
Velâ tetruk il hayra mehmestasğartehû feinneke le tedrî eyye hasenetin tudhilukel cennete.
Küçük diye hiç bir hayrı ihmal edip terketme, hangi amelin senin cennete gitmene sebeb olacağını bilemezsin.

Ey celal ve ikram sahibi olan yüce Allah! Günahların her türlüsünden bizleri koru,küçük büyük tüm hayırları yapma azim ve gayretini nasib eyle, dünyaya anlam ve ruh veren zikrini, âhirete anlam veren affını, Cennetin bütün nimet ve lezzetlerini unutturan mübarek Cemâlini bizlere ve tüm mü'min kardeşlerimize nasib eyle. Âmîn.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi