Allahın Dediği ve Dilediği Olur

اصبر على حلو الزمان ومره
واعلم بان الله بالغ امره
Isbir alâ hulvi zzemâni ve
murrihî,ve'lem biennellâhe bâliğu emrihi.
Eskiden beri âlimler,
şâirler,edibler bazı şiirlerinde bir beyt'in ilk yarısına,veya ikinci yarısına bir âyet-i kermeyi
veya âyet-i Kerimenin bir
kısmını yerleştirirlerdi,
bunun çeşitli sâik,sebeb ve hikmetleri olabilir.
Yüce Allah'ın bir âyetini bu vesileyle hayatın gündemine taşımak kendi şiirlerine daha çok kıymet kazandırmak
gibi ve daha başka hikmetleri olabilir.

İşte bugün konumuzun serlevhası olan beyt'in yarısını bir âyet-i Kerimenin bir bölümü oluşturuyor, "Şübhesiz Allah dilediği şeyi sonuca
ulaştırır"
Talâk Suresi 3.Ayet.

Peki yarısı bir âyet-i kerime'nin bir bölümü olan bu beyit ne demek istiyor, ne anlatıyor? Şunu demek istiyor:

Ey insan, özellikle ey mü'min ve ey âhiret yolcusu zamanın zorluklarına,( Sultan'ın zorbalıklarına) acıya da, tatlıya da sabret, şübhesiz Yüce Allah dilediği şeyi sonuca ulaşatırır.

Her gün,ve her zaman şartlar aynı şekilde kul'un yüzüne gülmez,
من سره زمن ساءته أزمان
Men serrahu zemeün, sâethu ezmânün.
Bazı zamanlar bir insanı sevindiriyorsa, bazı zamanlar da onu üzebilir.

Dünya bir imtihan yeridir, imtihanda kolay sorular olabileceği gibi, çok zor sorular da olabilir, bütün dünya ve özellikle İslam dünyası, müslümanlar her zaman imtihanda olmakla beraber, bugün daha büyük bir imtihana ve sınava tabi tutulduklarını söylemek abartı olmaz.
Kişi, ailesi çocuğu malı ile sınava tabi tutulurken, şehvetlerin ve şübhelerin fitneleri ile de sınava tabi tutuluyor.

Kaza ve kader konusunu iyi okuyup anlayan bir mü'min, yukarıda Ayet- i Kerimede ve şiirde geçtiği gibi, olup bitenlerin yüce Allah'ın kaderi ve yaratmasıdır, iradesidir diye acıya ve tatlıya sabraderken, Yüce Allah ne dilerse o olur diye inanırken,bir taraftan da aklını kullanıp
olup bitenleri düşünecek tahlil edecek zararın nereden ve kimden geldiğini tesbit eecek meşrû tavır takınacak ve oynanan oyunları,kurulan tuzakları, dönen dolapları görebilecektir.
Hatıra binaen İyiyi çirkin, çirkini iyi görmeyecektir,
Herşeye ve herkese layık olduğu değeri vermeyi bilecektir.

Zira insan sadece yaptığı yanlışlardan değil, yapabildiği halde yapmadığı doğrulardan da sorumludur.

Allahım kaza ve kaderin acısına ve tatlısına inanan,sabreden, yüce
Allah ne derse ve ne dilerse o olur hakikatına iman eden, aklını kullanan kim tarafından olursa olsun insanlara
müslümanlara
ve ülkemiz insanına kurulan tuzakları gören,bunlara insanca müslümanca ve mesrû bir tavır alan firesat ve basîret sahibi kulların cümlesine bizleri de ilhak eyle.Âmîn.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi