Osman Nevres Yılmazlar

Osman Nevres Yılmazlar

Beyşehir Gölü’nün Çığlığı

Beyşehir Gölü ve Sorunları:

Beyşehir Gölü Türkiye’nin en büyük tatlısu gölüdür.

Halen içme suyu rezervuarıdır.

Beyşehir Gölü’nde 2 adet Milli Park Vardır.

Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Kızıldağ Milli Parkı.

Beyşehir Gölü bünyesinde ve çevresinde birçok tabii ve tarihi anıt barındırır. Eşrefoğlu Camii, Yakamanastır Tabiat Parkı, Titrek Kavak Tabiat Anıtı, Yeşildağ Karagöl, Kubat Abat Sarayı, Eflatunpınar, Fasıllar Anıtı, Hacıakif Adası,Mada Adası,Kızlar Adası vb..33 civarında ada,

Beyşehir Gölü halen sorunları artmış olan bir göldür.

*Hem Konya ili hem Isparta ili tarımsal amaçlı olarak aşırı su çekmektedir.

*Evsel ve endüstriyel atıksu ile kirlenme,

*Gölde kullanılan akaryakıtlı araçlarla kirlenme,

*Tarımsal ve hayvansal kaynaklı kirlenme, ve yüzey akışı ile gelen kirleticiler.

*Erozyon,

*Ötrofikasyon,

*Göl kıyısında yapılaşma.

Koruyor Muş Gibi Yapmayalım.

Bu sorunları gidermek üzere “Beyşehir Gölü Özel Hükümleri”21.09.2017 tarihinde yayımlandı. Ancak yukarıda sayılan sorunların hiç birinde çözüme henüz ulaşılamadı.

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 1988 de daha Çevre Bakanlığı bile kurulmadan çıkarılmış mükemmel bir yönetmeliktir. Gelin görün ki yönetmeliğin koruyucu maddeleri rant uğruna bir bir değiştirildi. Yönetmelik önce Çevre Bakanlığından alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı’na verildi. Ben Beyşehir Gölünü ve Konya Kapalı Havzası’nı takip ettiğim için biliyorum. Beyşehir Gölü’nün 0-300 metre olan yapılaşmaya yasak olan “mutlak koruma alanı” 2004 yılında 0-100 metreye, 2017 yılında ise 0-30 metreye düşürüldü. Bu her hangi bir su kenarı değil, Türkiye’nin en büyük Tatlısu gölü. Büyükşehir Belediyemiz şunu iyi bilmeli ki.. ilerleyen yıllarda bu gölün suyu önce içme suyu olarak Konya merkezi için çok gerekli.

Şimdi Sorumlu Büyükşehir Belediyemiz

Büyükşehir Belediyelerinin 06.12.2012 tarihli yasa ile tüm il sınırlarında yetkili ve sorumlu olması nedeniyle; Ülkemizin en büyük tatlısu gölünü korumak Büyükşehir Belediyemizin yetki ve sorumluluğundadır. Gölün yukarıda saydığımız köklü sorunlarını halletmeden göl kıyılarını yapılaşmaya açmak akla zarardır.

Beyşehir Gölü’ne değer katan en önemli özellik tatlı su gölü oluşudur. Tatlı suyun petrolden daha değerli olacağı günlere geldik. Ülkemize bir lütuf olan bu gölü koruyamaz isek gelecek kuşaklar bizlere çok lanet ederler. Gölü koruyor muş gibi yapmanın vakti çoktan geçti. Süslü projelere kanmamalıyız. Ne plajı, ne marinası geçelim bunları, gölde akaryakıtlı motorlu araçlar dahi çalıştırılmamalıdır. Ötrofikasyon bir an önce önlenmeli, Gölün su toplama havzasında tarımsal amaçlı gübre ve ilaç kullanımları kontrol altına alınmalı.. Kullanma koruma dengesi gibi süslü lafların vakti çoktan geçti. Göle gölge etmeyelim yeter.

Hoşça kalın.

Osman Nevres YILMAZLAR

[email protected]

Önceki ve Sonraki Yazılar
Osman Nevres Yılmazlar Arşivi