Bir İşi Eksik Bırakmak

ولم أر فى عيوب الناس عيبا
كنقص القادرين على التمام

Ve lem erâ fî uyûbinnesi
ayben,ke naksil kâdirîyne alettenêmi.

İnsanların kusurları içinde,bir işi, bir ameli tamamlayabildiği halde tamamlamayıp eksik
bırakanların kusuru gibisini görmedim.

İnsanoğu hata yapabilir, hatta çok hata yapabilir kusuru da olabilir ama kusurunu ta'mir ve telafi edebildiği halde bunu yapmıyorsa ve seyirci kalıyorsa,veya başladığı hayırlı bir işi, bitirmesi mümkün olduğu halde
bitirmiyorsa, bu da
insanın en başta gelen kusurlarından biri ve en bâriz olanıdır.

Dünya hayatı içinde, hayatı çok daha kısa olan insanoğlu için hayır ve iyilkten bir kapı açılırsa, bu kapı kapanmadan kapıdan içeri girmeli, çünkü bu kapının ne zaman kapanacağı,bu fırsatın ne zaman elden çıkacağı bilinmez.

Bunun gibi hayat ve ömür fırsatı,iyilikleri yapma fırsatı, tövbe kapısı kapanmadan tövbe etme fırsatı, duâ kapısının açık olması fırsatı, hayırda yarış fırsatı, yıktığını yapma, yaktığı günah ateşini söndürme fırsatı kirlettiğini temizleme, bozduğunu tamir etme fırsatı, bulandırdığını süzme ve tasfiye, haksız yere alınanı geri verme fırsatı,yeter artık Allah'dan kaçıp uzak durduğum, yüce Allah'tan kaçış yok yol yakınken dönmem lazım demenin fırsatı gibi altın fırsatlar.

İmkan varken insan içine ,kalbine, nefsine ve ruhuna yönelmeli, imar ve tezkiye fırsatını kaçırmamalıdır.İnsan zahiri bedenini, evini,
ailesini çevresini ve dünyasını ma'mur etmeye teşebbüs etmeden önce içine yönelmelidir,zira insan cisimle değil ruhla insandır.
Şâir ve edîb ne güzel de söylemiş;

أقبل على النفس واستكمل فضاءلها
فأنت بالروح لا بالجسم انسان
Ekbil alennefsi vestekmil fedâilehe feente hirrûhi lê
bilcismi insênün

Ey insanoğlu ruhuna yönel ve eksikliklerini, faziletlerini tamamla, zira sen cisimle değil,ruhla insansın.

Bütün bunlar ruh boğaza gelmeden, sayılı nefesler tükenmeden, vücudun dengesini ve kimyasını bozan ihtiyarlık hastalık ve daha başka engeller
gelmeden,bazılarına göre unutturan fakirlik,diyer bazılarına göre azdıran zenginlik gelmeden mümkündür.

Bu engellerden bazıları hayatın tüm fırsatlarını, bazıları da fırsatların bir kısmını alıp götürüyor ve bu giden fırsatlar, gidecek olan sahipleri gibi bir daha geri gelmeyecektir.

İçini ve iç dünyasını mamur etmek için gayret edene Yüce Allah zahirini ve etrafını ma'mur etme güzelliğini, imkanını ve yolunu gösterir,kim içiyle dışıyla yüce Allah'a karşı yaptığı muamelede böyle gayret eder ve samimi olursa, yüce Allah onu cânibine doğru giden yola hidayet eder.
"Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı
sarfedenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz.
Kuşkusuz Allah iyilik yapanlarla beraberdir."
Ankebût Suresi : 69 Ayet

Allahım! Bizleri ve bütün mümin kardeşlerimizi senin uğrunda, rızana kavuşmak ve hakkı ihkâk için gayret eden, yardımına, iltifatına muhtaç ve rahmetine susamış, rahmetinden kana kana içip doyan kullarından eyle.Âmîn.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi