Osman Nevres Yılmazlar

Osman Nevres Yılmazlar

COP 28 De Umut Var, Para Yok

İklim değişikliği konferansında “Sera gazı emisyonlarında 1,5°C hedefi doğrultusunda derin, hızlı ve sürdürülebilir azaltmalara duyulan ihtiyaç” onaylandı. COP 28 Sonuç bildirgesi ülkeleri aşağıdaki önlemleri almaya çağırıyor.

A- 2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması ve enerji verimliliğinin küresel yıllık iyileştirme oranının iki katına çıkarılması.

B- Zararlı gaz emisyonlarını azaltan teknolojiler kullanılmadan üretilen ve kullanılan kömürün kademeli olarak azaltılmasının hızlandırılması.

C- Yüzyılın ortalarından önce veya ortalarına doğru, sıfır emisyonlu enerji sistemleri kurmaya ve karbonsuz ve düşük karbonlu yakıtlar kullanmaya yönelik küresel çabaların hızlandırılması

D- Bilime uygun olarak 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için içinde bulunduğumuz on yıldan itibaren enerji sistemlerinde fosil yakıtların kullanımından adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde geçiş yapılması.

E- Yenilenebilir enerji teknolojileri, nükleer enerji de dahil olmak üzere emisyon durdurma ve azaltma teknolojileri ile karbon yakalama, kullanma ve depolama gibi azaltma ve giderme teknolojilerinin kullanım temposunun hızlandırılması.

F- 2030 yılına kadar küresel olarak, başta metan emisyonları olmak üzere, karbondioksit dışındaki emisyonların önemli ölçüde azaltılması.

G- Altyapı geliştirme ve sıfır emisyonlu araçların hızla devreye alınması dahil olmak üzere çeşitli yollarla karayolu taşımacılığından kaynaklanan emisyonların azaltılmasının hızlandırılması.

H- Enerji yoksulluğu veya geçiş adaleti sorununu çözmeyen etkisiz fosil yakıt sübvansiyonlarının mümkün olan en kısa sürede aşamalı olarak kaldırılması.

COP 28 de BAE tarafından: Küresel İklim eylemini teşvik edecek ALTERRA Fonu’nu kurdu. Fon yeni bir iklim ekonomisi inşasına katkıda bulunacak. Özel piyasaları iklim yatırımlarını başlatmaya teşvik edecek.

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Üzerine Küresel Taahhüt:

118 Ülkenin imzacı olduğu Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Üzerine Küresel Taahhüdü ülkemiz; Suudi Arabistan, Rusya ve Irak’la birlikte imzalamadı. Fosil yakıtlardan çıkış net sıfır emisyon taahhüdü 2053 yılına kadar sürelidir.

30 yıllık süre içinde; güneş ve rüzgar enerjileri kapasitesi çok yüksek olan ülkemiz bu taahhüdü rahatlıkla yerine getirebilir diye düşünüyorum.

Kayıp ve Zarar Fonu Konusu Çok Zayıf Kaldı.

Gelişmekte olan ülkelerin kayıp ve zararlarını karşılamaya yönelik fona, zengin ülkelerce yardım yapılması 2015 te Paris’te kararlaştırılmıştı. COP 28 de de, bu yardımlar çok zayıf kaldı, diğer toplantılarda olduğu gibi. COP 28 de 600 Milyon dolarlar seviyesinde bir taahhüt yapıldı. Dünya Bankası’nın hesaplamasına göre sadece Türkiye’nin fosil yakıtlardan çıkış için 75-100 Milyar dolara ihtiyacı var. Anlamalıyız ki, zengin ülkelerin cebinde akrep var.

İklim değişikliği konferansları yine de Dünya için umutları yeşertiyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Osman Nevres Yılmazlar Arşivi