Daralınca Üzülme

اذا ضاقت بك الدنيا
تفكر في الم نشرح
لن يغلب عسر يسرين
اذا فكرته تفرح
İze dâkat bike ddünyê, tefekker fi elem neşrah,len yeğlib usrun yusrayni ize fekkerehû tefrah.

(Ey ahiret yolcusu! Çeşitli sebeplerden dolayı) dünya sana dar gelirse, Elem Neşrah süresini düşün(ve oku),bu mübarek surede iki defa usr,iki defa da yüsr kelimesi zikredilmektedir.
O'na salat ve selam olsun Rasulullah Efendimiz şöyle buyurdu:
"Bir usr (zorluk) iki yüsr'u(kolaylığı) yenemez, demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır, muhakkak ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır"
Hakim Hadis no : 3950
Bunu düşünürsen sevinir(rahat eder)sin.

Not: Elem neşrah süresinde iki defa marife olarak El-usr(zorluk),iki defa da,nekire olarak yüsr(kolaylık) geçer.
Marife tekrar edilirse
de tektir,nekire ise tekrar edildiği kadardır,yani burada usr(zorluk) tek,yüsr (kolaylık) iki defa zikredlmiştir.

İnişli yokuşlu dünyada imtihanda olduğumuzu unutmayalım,imtihan soruları kolay da olabilir zor da olabilir buna da hazırlıklı olmalıyız.

Dünyada başkalarını sınava tabii tutanlar sınavdakilerin ne kadar çalıştıklarını genelde bilemezler ve nasıl cevap verdiklerini kağıtları okuduktan sonra anlarlar ama Yüce Allah ezelden ebede her şeyi biliyor,her şeyi yaratan her şeyi bilir.
"Yaratan bilmez mi?"
Mülk Suresi: 14. Ayet.
Herşeyi bildiği halde yine de çeşitli hikmetlerden dolayı kullarını sınava tabi tutuyor.

İşte bu sınavlarda mü'min zorlanıp dara düşebilir bu durumda da yine yüce Allah'a, onun kitabına, Rasulullah efendimizin sünnetine sabra namaza iltica etmeli ve yüce Allah'tan bu darlıktan çıkmak için yardım dilemelidir.

Yüce Allah bizlere ve bütün müminlere karşılaştıkları ve karşılaşacakları zorluklardan ve
darlıklardan bir çıkış bir Kurtuluş lütfeylesin, hasseten Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun.
Âmîn.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi