Osman Nevres Yılmazlar

Osman Nevres Yılmazlar

Ekolojik Uyum

Ekolojik Uyum, eko felsefe veya denge felsefesidir.

Eko felsefe, çevresel toplumsal ve zihinsel olmak üzere üç tür ekolojiyi birleştiriyor.

Ekoloji doğadaki tüm canlıları inceleyen bir bilimdir. İklim sorunu; insanın yaşamak için kullandığı malzeme atıklarının ekolojik sisteme verdiği zararlar gibi konular üzerinde durur. Bu üç tür ekoloji ancak bilim ve etik ile birleşebilirse toplumun davranış biçimlerini etkiler.

Kirlenen Sadece Çevre mi ?

Evet çevre kirlenmektedir. Fakat kirlenen sadece çevre değildir. İnsanlar ve gruplar arası ilişkilerden makro ilişkilere yani devletler arası ilişkiler, siyaset, son yılların modası büyüme kavramına kadar her şeyin kirlendiğini görmek ve yeniden düşünmek gerekiyor. Üretim için üretim yapmak, doğal kaynakları gelecek nesilleri hiç düşünmeden hesapsızca tüketmek, dünya varlıklarının ve doğal kaynakların tüm canlının yaşam hakkı olduğunu unutmak hiç de insani bir davranış değildir.

Şu Örneğe Bir Bakalım

İngiliz gazeteci Kit Chellel “Çöpler nereye gidiyor” alan araştırması için üç adet plastik çöp poşetine GPS takip cihazları yerleştiriyor. üç poşetten birisi Londra’nın doğusunda Thames nehri kıyısına, diğer iki poşet ise İngiltere, Hollanda, Almanya, Polonya üzerinden değişik tarihlerde ve değişik yollardan 3200 Km. yol yaptıktan sonra Türkiye’ye Adana’ya geliyor.

Adana’da çöpün bulunduğu yerde bir geri dönüşüm tesisinin olmaması bu plastik çöpün geri dönüşümde kullanacak bir firma tarafından ithal edilmediğini göstermektedir.

Bu plastik çöpü ithal eden kişi veya firma çöpü gözden uzak bir yerlere atacak tabii ki, atmış da zaten.

Madalyonun diğer yüzünde İngiltere’deki çöpü üreten, toplayan sistemdeki kişi veya firma çöpü bilerek ve isteyerek yurt dışına kaçak ve/veya yasal yollarla ihraç ediyor.

İnsani bir davranış mıdır?

Bu işin içinde en başta insan var.

Çöpü üreten ve bundan kurtulmak isteyen firmalar var.

Bu kirli ilişkileri kontrol etmeyen ve önlemeyen Devletler var.

Eko felsefi olarak düşündüğümüzde

İnsanların kirlenmiş beyinleri, devletler arası rekabet, etnik çatışmalar, çok para kazanma hırsı ile doğal kaynakların çarçur edilmesi gibi bir çok konu aklımıza gelmelidir.

Günümüzde herkesi kaygılandıran iklim değişikliği ortaya çıktığından beri devletler bir türlü sorunun çözümü için ciddi davranmamaktadır. İşte bu eko felsefenin konusudur.

Başta devletler “dostlar alışverişte görsünler” türü davranışlardan vazgeçmelidir.

Üretim sektörünün de atıklarını benden gitsin mantığı ile uzaklaştırmamaları gerekir.

En önemlisi ise insan beynindeki kirliliğin önlenmesidir.

Tüm dünyada insanlar çevreyi koruma, insanı koruma ve sömürüyü önleme konusunda dikkatli olur, çözüm için katkı yaparsa, çözüm o zaman daha garantilidir diye düşünüyorum.

Hoşça kalın.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Osman Nevres Yılmazlar Arşivi