Fesadı İslâh Etmek

من أصلح فاسده أرغم حاسده
Men aslahe fêsidehû,
erğeme hêsidehu.
Kim kendini düzeltip yanlışını ıslah ederse,
kendisini çekemeyeni savmış ve mağlub etmiş olur.
Fert olsun, aile olsun, toplum olsun,millet veya ümmet olsun mü'min iseler en üstün olan onlardır,zira İzzet ve şeref, güç ve gâlibiyet Allahındır, Rasulullahındır ve mü'minlerindir Munafkûn Suresi: 8.Ayet.
İzzet ile kibr'i karıştırmamak lazımdır,zira İzzet kişinin kendini bilmesi, Kibir ise kendini tanımamasıdır.
İzzet sahibi bu ümmet, aynı zamanda en hayırlı bir ümmettir,
"Siz,insanlar için ortaya çıkmış en hayırlı bir ümmeetsiniz, iyiliği emredersiniz kötülükten alakoyarsınız, Allah'a ve Rasulüne iman edersiniz
Âl-i İmrân Suresi: 110.Ayet
Bu ümmet ve fertleri şeriatın onayladığı iyilik
ve güzellikleri emretmez, yine şeriatın geçit vermediği,uygun görmediği yani münkeri engellemezse, insanları münkerden ve kötulükten
alakoymazsa,en hayırlı olmaktan geriye düşer ve izzet içinde yaşama şansını Allah korusun kaybeder.
İzzetine makam ve mevkisine,en hayırlı olma vasıflarına kavuşmanın yolu ve formülü bellidir, düştüğü yerden kalkacak ve bozduğunu düzeltecek,ifsad ettiğini islâh edecektir,o zaman düşmanlarını, kendisini çekemeyenleri çatlatacak,irğam edecek ve düşmanlar mağlub olacaktır.
Düşmanları çatlatmanın mağlup etmenin yolu, onlara benzemekte değil, onlara benzememekten geçer,Hz. Ömer r.a efendimiz ordu'yu cihada gönderdiği zaman komutana şu komutu veriyordu: Düşmandan değil günahlarınızdan korkun,Ali İzzet Begoviç rahmetlik de şöyle diyordu: Düşmanlara benzemek mağlub olmaktır.
kur'an-ı Kerim de, her münasebette Yahudi ve hıristiyanlara benzememeği bizlere emrediyor.

Kısa yazımızı şu kıymetli nasihat ile bitirelim:
من اعتمد على عقله ضل ومن اعتمد على الناس مل ومن اعتمد على علمه زل ومن اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا مل ولا زل .
Men i'temede alâ aklihî dalle,ve men i'temede alânnêsi melle, ve men i'temede alâ ilmihî zelle, ve men i'temede ale mêlihi kelle ve men i'temede alellâhi fele dalle velê melle ve le zelle ve lê kalle.
Aklına güven dalâlete düşer sapıtır malına güveninin malı azalır yok olur ya mal elinden gider ya kendi ölür malı bırakır ilmine güvenenin ayağa kayabilir insanlara güvenen o güveni sarsılır ve yok olursa ortada kalır usanır yalnızlaşır ama yüce Allah'a güvenen, ne sapıtır, ne ayağı Kayar, ne yalnızlaşır ne usanır,ne de noksanlık görür.
Unutmayalım ki bu ümmetin başı ne ile kurtulduysa,bu ümmetin sonu da başka şeylerle değil aynı şeylerle kurtulur.

Ey âlemlerin rabbi olan yüce Allah!Yalnız sana tevekkül eden, izzeti, şan ve şerefi sana kullukta, Rasulullah efendimize ümmet olmakta gören kulların cümlesine bizler de ilhak eyle,Âmîn.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi