Gazezler Camii

Bu hafta sizlere Şükran Mahallesi’nde yer alan Gazezler (Hacı İshak) Cami’sinden bahsetmek isterim.

Konya’daki geleneksel ahşap direkli camiler arasında bulunan Gazezler Camii, Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kurulunca 1989 yılında yılında tescil edilmiştir. Kitabesi bulunmayan yapının 19. yüzyıl başlarında Ahmet Necip Efendi tarafından yaptırılmış olduğu düşünülmektedir.

İsmi Hacı İshak Camii olan yapı, II. Dünya Savaşı sırasında alınan tedbirler çerçevesinde gaz ikmali yapılan yer olarak kullanılmış bu nedenle halk arasında Gazezler Camii olarak anılmaya başlanmıştır. Yığma yapım tekniğinde kâgir olarak yapılan caminin temeli kaba taştan, beden duvarları ise kerpiçten inşa edilmiştir. Pencereleri demir korkuluklu olan dikdörtgen planlı caminin sade dış cephesi boyanmıştır. Özgün halinde düz dam olan yapının üst örtüsü yenilenerek kırma çatı yapılmış ve Marsilya kiremidiyle döşenmiştir.

Sayın Özönder, caminin küçük avlusunda daha önceleri belli kişilere ait kabirler olduğu düşünmekte, günümüzde ise iki kabirden güneydekinin Nakşî Şeyhi Agâh Efendi’ye, kuzey bitişiğindekinin ise oğlu Behçet Efendi’ye ait olduğunu ifade etmektedir. Behçet Efendi’nin soyu günümüzde Karipek ve Büyükipekçiler soyadı ile devam etmektedir. Agâh Efendi’nin diğer oğlu Üftade Efendi ise Bursa’da medfundur.

Camii 1983 yılında büyük bir yangın geçirmiş, halk ve Vakıflar Müdürlüğü işbirliğiyle bir yıl sonra yeniden ibadete açılmıştır.

Çoğu kez önünden hızlıca geçtiğimiz bu kıymetli esere daha dikkatli bakmalı, içerisindeki zatlara bir Fatiha’yı esirgememeliyiz.

Son olarak şehrimizde bulunan büyüklerimizin kıymetlerini bilip himmetlerine lâyık olabilmek duası ve ruhaniyetlerine birer Fatiha hediye etmek temennisiyle.

Sevgi ve saygı ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ayşe Özel Arşivi