Gevraki Hoca Kimdir?

Şehrimizde adım attığımız her cadde her mahalle değerli bir isimle kucaklıyor bizi. Koşarak yetişmeye çalıştığımız hengamede bir Fatiha’yı esirgiyoruz çoğu zaman.

“Veli, dünyada iken, kınındaki kılıç gibidir. Ölünce, kınından çıkan kılıç gibi olup tasarrufu, tesiri kuvvetlenir.” düsturunu unutup bir kenara bırakıyoruz.

Bugün dikkatlerinizi müsaadenizle hemen hemen bir çoğumuzun bir şekilde yolunun düştüğü için yanından geçtiği adını bile okumadığımız ya da adını bilip yaşamını kıymetli kılan değerlerinin farkında olmadığımız Konya için çok kıymetli bir büyüğümüz olan Müftü Gevraki Hacı Abdülkadir Efendi’den bahsetmek isterim.

Kabri Eski Garaj civarındaki Kızılay Hastanesi binasının önündeki çift şeritli yolun orta refüjünde bulunmaktadır. Kendisi 1831 yılında Seydişehir/Gevrekli beldesinde doğmuştur. Dönemin alimlerinden olan babası Ali Efendi’den ilk temel eğitimini almıştır. Devamında Karaağaçlı Hacı Emin Efendi, Akşehir’li Hacı Ali Efendi ve Uşaklı Hacı Ahmet Efendi gibi büyük alimlerden aldığı ilim ışığında kendini aydınlatmıştır. Medrese usülü icazet zincirinin son halkalarından olduğu bilinmektedir.

Abdülkadir Efendi, Hacı Fettah Medresesi’ni imar ettirerek eğitim vermiştir. On yıl boyunca devam eden Konya müftülüğü görevi boyunca da öğrenci yetiştirmeyi bırakmamıştır. Şeriat hükümlerinin tatbikinde oldukça dikkatli olmasıyla birlikte sözünü sakınmayan cesur bir alimdir. Konya valisi Ferid Paşa ile olan diyalogu da bunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Halk tarafından saygı duyulan bir kişi olması bölgedeki özellikle gençlerin gözünde daima özel olmasını sağlamıştır.

1903 yılında Ramazan ayının Arefe gününde ölüm vaktinin geldiğini hanımına bildirmiş ve Kelime-i Tevhid ile dünya sürgününü tamamlamıştır. Cenazesi bayram sabahı Kapu Camii’nden büyük bir kalabalık ile defnedilmiştir.

Gevraki Hacı Abdülkadir Efendi’ye Rahmet duasıyla…

Sevgi ve saygı ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ayşe Özel Arşivi