Hz Nuh Tufanı

نجيت يارب نوحا واستجبت له
فى الفلك ماخر في اليم مشحونا
وعاش يدعو بايات مبينة
في قومه الف عام الا خمسينا
Necceyte yê rabbi Nûhen vestecebte lehû filfulki mâhirin filyemmi meşhûne,ve âşe yed'û biêyêtin mubeyyinetin fi kavmihi elfe âmin ille hamsîyne.

Ey Rabbimiz olan Yüce Allah! Hz Nuh'un duâsını kabul buyurdun ve o'na icabet ettin,dev
dalgaları yaran ve içi Hz.Nuh ve onunla
beraber olanlarla dolu olan gemiyi içindeki yolcularıyla(helâk olmaktan) Sen kurtardın.
Hz Nuh, tam bin eksi elli yıl (Dokuz yüz elli) apaçık delillerle kavmini Yüce Allah'a inanmaları için davet edip durdu,hayat sürdü.
Ey Rabbimiz olan olan Yüce Allah! Hz. Nuh'un zamanında bütün dünyayı kuşatan su tufanı vardı, bugün de beşeriyet ve insanlık, özellikle İslam dünyası ve müslümanlar fitnelerin, şehvetlerin ve şüphelerin tufanıyla karşı karşıya kaldı.

Kim olursa olsun, Hz. Nuh'un gemisine binmeyen o azgın ve dev dalgaların arasında helâk olup gitmişti.

Kur'an'a, sünnete inanmayan, Allah'ın fıtratını deyiştirmek isteyen, ısrarla şer'i şerfin gemisine binmeyen ve insanların binmesini engelleyenleri de sen engelle ya Rabbî.

Allah'ım şüphesiz sen her şeye kadirsin, Hz.Nuh efendimize icabet ettiğin gibi, duasını kabul buyurduğun gibi bizim de dualarımızı kabul eyle bize icabet eyle ya Rabbî!

Hz.Nuh'u ve beraberindeki olanları kurtarıp sahili selamete çıkardığın gibi,bizlere ve bütün müminlere Hz Nuh gemisi misali olan Rasulullah efendimizin sünnetine, yüce ahlakına Allah'ın kitabına dönmeyi kurtulmayı ve sahili selamete kavuşmayı nasip eyle.Allah'ım bize dünyada da ahirette de iyilikler ver ve bizi cehennem azabından koru.

Aksa tufanı ismiyle başlatılan kutsal cihadı mü'minlerin lehine,
gasbedici,zalim,gaddar,
haktanımaz,kibirli gururlu, ırkçı, acımasız vicdansız yahudilerin de bu tufanda boğulmalarına ve
aleyhlerine tecellî ettir.
Âmîn.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi